Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การตรวจเส้นเลือดฝอยขอบเล็บในเวชปฏิบัติ.

by พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | สุมาภา ชัยอำนวย | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน.

Source: วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่มMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Nailfold capillaoscopy in clinical practice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
สถานการณ์การดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ศูนย์ประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by นงลักษณ์ นามประเทือง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Situation of antiretroviral resistance in people living with HIV/AIDS at Queen Savang Vadhana Memorial hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Optimal management of novel therapy side effects.

by โกสินทร์ วิระษร.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Acquired factor VII deficiency.

by ชินดล วานิชพงษ์พันธ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม.

by ทัศนีย์ มนุญพาณิชย์ | กาญจนา ใจแข็ง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Development of the training course of caring for TB patients in social welfare office.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ผลของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่วินิจฉัยได้ก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์.

by พุทธวรรณ ทีฆสกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Pregnacy outcomes in gestional diabetes mellitus diagnosed before 24 weeks gestational age.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Pneumonia in ambulatory care.

by วิภา รีชัยพิชิตกุล.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2555

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Interhospital GI conference : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 48 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดลำปาง ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร อาชีพ แม่บ้าน.

by ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร | วโรชา มหาชัย.

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
ความชุกของการเกิดยีนลูกผสม TEL/AML1 ในเด็กไทยที่เป็นมะเร็งเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิด B-lineage ด้วยวิธีฟลูออเรสเซนต์อินไซตูไฮบริไดเซชั่น.

by กันยารัตน์ แคนตะ | สุรเดช หงส์อิง | สุนทรี อภิบาล | สามารถ ภคกษมา | บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค | สะการะ หัศภาดล.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Prevalence of TEL/AML1 fusion gene in Thai children with B-cell precursor ALL using FISH technique.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ดิสคอยด์ ลูปัส อีรีทีมาโตซัสในช่องปาก.

by สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ | ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์ | วัชราภรณ์ ทศพร.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Oral Discoid Lupus Erythematosus..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาแบบย้อนหลังเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคข้ออักเสบเกาต์ แบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลหนองคายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา.

by จินตาหรา มังคะละ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
"ผู้ป่วยซึ่งได้รับการตรวจค้นหา หรือวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกๆย่อมมีโอกาสได้รับผลการรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบล่าช้า"

by พงศ์ศิริ บ้านใหม่ | วสี ทัตติยสุข | ทราย พูนศรีอร่าม | ระพินทร์ วงศ์สุวรรณกิต.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
Altertion of conciousness in Bipolar patient.

by จิณวิภา อนุศรี | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพของ Dapsone และ Colchicine ในการรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากออโตอิมมูน: ประสบการณ์ 6 ปีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

by มนตรี อวยยืนพร | พลภัทร โรจน์นครินทร์.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Efficacy of dapsone and colchicine for immune thrombocytopennia (ITP): 6-year experience in King Chulalongkorn Memorial hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305