Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ธรรมชาติบำบัด ทางเลือกเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง.

by เอื้อมแข สุขประเสริฐ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การเปรียบเทียบระหว่างวิธี Laparoscopic และ Open Colorectal surgery ของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี.

by ทวีศักดิ์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Comparative study of Laparoscopic versus Open Colorectal surgery at Chonburi hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
รับมือกับเคมีบำบัด.

by เอื้อมแข สุขประเสริฐ.

Source: Health todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ด้วยการใช้รูปภาพเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรีหลังการรักษามะเร็งเต้านม.

by ศุลีพร ปรมาภูติ | ณัฐสุดา เต้พันธ์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The effect of buddhist personal growth and counseling group using photo-elicitation on PANNA among women with post breast cancer treatment..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
มะเร็งกระเพาะอาหาร พฤติกรรมร้ายกว่ากรรมพันธุ์.

by กสานติ์ สีตลารมณ์.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ความคุ้มค่าของการใช้แอลฟาฟีโตโปรตีนร่วมกับอัลตร้าซาวด์ในการคัดกรอกมะเร็งตับในผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรัง.

by อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ | อาคม ชัยวีระวัฒนะ | ศิริรัตน์ ตันสกุล | เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน | ชนินทร์ อภิวาณิชย์ | วุฒิ สุเมธโชติเมธา | อารีย์ ประสิทธิพยงค์ | กนกพร ใจสถาพร | อนันต์ กรลักษณ์ | อรุณี ไทยะกุล | ณัฏฐิญา ค้าผล | น้ำฝน ศรีบัณฑิต | ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Cost-effectiveness of alpha-fetoprotein and liver ultrasound for hepatocellular carcinoma screening in patients with chronic hepatitis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
อัตราการอยู่รอด 5 ปี และผลข้างเคียงหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัด.

by เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: 5 - year survival rate and side effect after chemoradiation treatment for cervical cancer..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
C-reactive protein as a monitor of chemotherapy response in advanced non-small cell lung cancer (CML study)

by Vichien Srimuninnimit | Sarppasit Ariyapanya | Akarin Nimmannit | Suwimon Wonglaksanapimon | Charuwan Akewanlop | Nopadol Soparattanapaisarn.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การติดตามการรักษาด้วยค่าซีอาร์พีในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กในระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
กินอาหารแบบไหนเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลืิอง.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Radiation-related vocal fold palsy in patients with head and neck carcinoma.

by Pariyanan Jaruchinda | Somjin Jindavijak | Natchavadee Singhavarach.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ภาวะสายเสียงเป็นอัมพาตหลังการฉายแสงรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Clinical characteristics and disease outcome of UICC stages I-III colorectal cancer patients at Siriraj Hospital.

by Sirisopa Techawathanawanna | Akarin Nimmannit | Charuwan Akewanlop.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 1-3 ในโรงพยาบาลศิริราช.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Pharmacogenomics กับยาใหม่ในการักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก.

by อมรรัตนฺ วิจิตรลีลา.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Pharmacogenomics and new drugs in colorectal cancer..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อความเหนื่อยล้า ในผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด.

by สุจิตรา มลิลา.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of self-management program on fatigue in older person with breast cancer who receiving chemotherapy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
CT appearances of post-radiation livers in patients with unresectable cholangiocarcinoma.

by Piyaporn Apisarnthanarak | Krongkan Kanchanarat | Kobkun Muangsomboon | Walailak Chaiyasoot | Nantakan Ieumwananonthachai | Pittayapoom Pattaranutaporn.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ หลังการรักษาโดยการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งทางเดินน้ำดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Skin toxicity and cosmetics after hypofractionated whole breast irradiation for early breast cancer.

by Kitwadee Saksornchai | Prayuth Rojpornpradit | Kanjana Shotelersak | Chawalit Lertbutsayanukul | Chakkapong Chakkabat | Tassapong Raiyawa.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาผลข้างเคียงและความสวยงามของเต้านม ภายหลังการฉายรังสีแบบเพิ่มปริมาณรังสีแต่ละครั้งแต่จำนวนน้อยลง ควบคู่กับฉายเพิ่มปริมาณที่ก้อนมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305