Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กระโดดเชือกทางเลือกใหม่ ฟิตหัวใจคนทำงาน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Male with proximal muscle weakness and dyspnea.

by วิรัตน์ คลังบุญครอง.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
สวนหลอดเลือดหัวใจผ่านข้อมือเทคนิคใหม่รักษาโรคหัวใจ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ลักษณะเวชกรรมและผลการรักษาของโรคคาวาซากิในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

by ธวัชชัย ดำริห์ | บุญชู ศิริจงกลทอง.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Clinical features of Kawasaki disease and its outcomes at Thammasat University Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
108 ideas รักษ์หัวใจ ทำง่าย เห็นผลเร็ว.

by ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การใช้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST-elevation Myocardial infarction ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน.

by วิเศรษศิลป พันธ์นาคำ.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Risk for incident atrial fibrillation in patients who receive antihypertensive drugs; a Nested case-control study.

by ปณิตา ลิมปะวัฒนะ [ผู้เรียบเรียงและวิจารณ์.].

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาลระยอง.

by สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์ | สำอางค์ เกียรติเจริญสิน | ปราณี ดาวมณี | ชลลดา จรัสพัฒนวงษ์ | ทักษิณา กัมติ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Effectiveness of heart failure clinic care in Rayong hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ.

by พรนภา เฮงเจริญสุวรรณ | เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ | ศิริอร สินธุ | พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors associated with postoperative length of hospital stay in coronary artery bypass graft patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Prediction of contrast-induced nephropathy in diabetic patients undergoing elective cardiac catheterization or PCI : role of volume-to-creatinine clearance ratio and iodine dose-to-creatinine clearance ratio.

by Surapong Worasuwannarak | Suwatchai Pornratanarangsi.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: การพยากรณ์ภาวะไตเสื่อมลงหลังจากได้รับสารทึบรังสีในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการตรวจและรักษาหัวใจและหลอดเลือดด้วยสายสวน ด้วยการใช้อัตราส่วนของปริมาณสารทึบรังสีต่อค่าการทำงานของไต และ อัตราส่วนของปริมาณไอโอดีนต่อค่าการทำงานของไต.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด : หลักการและแนวทางปฏิบัติ.

by ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Nursing management of the child with congenital heart disease: principle and pratice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Device therapy for congestive heart failure.

by ภัทรพงษ์ มกรเวส.

Source: วารสารอายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ขนาดยา warfarin ที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย atrial fibrillation ที่ทำให้ INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย.

by สุมิตรา สุทธิไสย | ชุติมา รัตนชมภู | สมศักดิ์ คำร้อง.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหลังใส่เครื่องปรับสภาพหัวใจ.

by วิไลวรรณ เจริญผลดี | โฉมนภา กิตติศัพท์ | ละม้าย ท่าทราย.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การดมยาสลบในผู้ป่วย Autoimmune hemolytic anemias ที่รับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม

by เมธจิต เมธาวศิน | เพชร วัชรสินธุ์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Anesthetic management in autoimmune hemolytic anemias patients undergoing cardiovascular surgery with cardiopulmonary bypass..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305