Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
ปัจจัยที่กำหนดการขยายตัวของเศรษฐกิจ

by ส. ป. เศรษฐกร.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

137. Journal article
งานวิจัยของ ชาร์ล กรีนเบิร์ก ว่าด้วยการเติบโตของกรุงเทพฯ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

138. Journal article
อนาคตนครเชียงใหม่ เมืองคู่ในฝัน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

139. Journal article
การพัฒนาเศรษฐกิจกับกระบวนการของการก่อตัวขึ้น เป็นเขตเมืองในประเทศไทย ประยุกต์วิธีการหาดุลยภาพคลุมทุกส่วน.

by ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

140. Journal article
มหาชัยบูม ศูนย์การค้าผุดแข่งเมืองกรุง

by สมชาย เลาวกุล.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

141. Journal article
แนวการวางแผนการพัฒนาเมือง เพื่อระดมทรัพยากรในภาครัฐ สำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตคนในเมือง.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

142. Journal article
ผ่าถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลทองสองบุคลิก แหล่งรวมนักลงทุนระดับบิ๊กและชุมชน แห่งธุรกิจขนาดย่อม

Source: คลังสมองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

143. Journal article
งามวงศ์วานถนนสายคอมเพล็กซ์ เขตแดนแห่งคาร์แคร์, ร้านอาหาร

by วันเพ็ญ เรืองเดช.

Source: คลังสมองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

144. Journal article
การเกิดขึ้นใหม่ของ พืชพรรณในช่องว่างระหว่างเรือนยอดในป่าดิบเขาบริเวณสถานีต้นน้ำห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่

by ปรีชา ธรรมานนท์ | พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ | ลดาวัลย์ พวงจิตร.

Source: วารสารวนศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Revegetation in Gaps in hill Evergreen Forest at Huay Nam Dung Watershed Station, Changwat Chiangmai.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

145. Journal article
สัมผัสเมืองกวางโจว หน้าด่านการลงทุนของจีน

by นุกูล อนุโต.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

146. Journal article
แนวการวางแผนการพัฒนาเมืองเพื่อระดม ทรัพยากรในภาครัฐ.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

147. Journal article
Transforming SMEs to adapt to the new world ภารกิจขับเคลื่อน SMEs สู่หนทางแห่งความอยู่รอด.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563 [2020]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

148. Journal article
สสว. จับมือ ISMED สถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว 3 โครงการ ยกระดับ SME สร้างมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

149. Journal article
ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย

by ศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล | ปริยานุช จุลกะ | พิจิตรา แก้วสอน | เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์.

Source: วารสารเกษตร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019] Other title: Effects of silver nitrate solution and NAA on characteristic changes of Gac (Momordica cochinchinensis) female flowers.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

150. Journal article
ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices ในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสสูง

by สุภาพร สัมโย | พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์ | อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ | สมชาย ชคตระการ | จุฑามาศ ร่มแก้ว.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019] Other title: Effects of soil pH and phosphorus fertilizer on efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi, Glomus intraradices, in soil with high phosphorus fixing capacity .Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305