Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตในปทุมมา.

by รุ่งนภา ช่างเจรจา | ศุภมิตร เมฆฉาย | ณัฐา โพธาภรณ์ | โสระยา ร่วมรังษี.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of temperature on growth, nitrogen and carbohydrate contents in Curcuma alismatifolia Gagnep..Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

17. Journal article
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อปริมาณเอทิลีนและการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

by วัชระพล สิงหากัน | ธนะชัย พันธ์เกษมสุข.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of potassium chlorate with paclobutrazol on ethylene and flowering in lychee cv. Hong Hauy.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

18. Journal article
การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่าง ๆ กัน.

by วสิ ชัยสีหา | สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Diurnal change in water potentials of leaf and fruit of cucumber (Cucumis sativus L.) at different fruit ages.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

19. Journal article
อิทธิพลของอายุต้นและระยะเวลาการให้วันยาวที่เหมาะสมต่อการออกดอกหญ้าหางกระต่าย.

by จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล | ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ | ชลลดา สามพันพวง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Influence of plant age and long day treatment on flowering of Hare's tail grass (Lagurus ovatus L.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

20. Journal article
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศส.

by เยาวพา จิระเกียรติกุล | นฤมล วชิรปัทมา.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effect of bio-extract on growth of French marigolds.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

21. Journal article
ตามไปกินลองกองอินทรีย์ที่ระยอง.

by หฤทัย แก่นลา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

22. Journal article
การประเมินการเจริญเติบโตโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพของผู้ปกครองที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

by เฉลิมพงษ์ ศรีวัชรกาญจน์ | ชาคริยา ธีรเนตร | วิรงรอง อรัญนารถ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Parental utilization of health-recorded book to assess of their children's growth at Pramongkutklao Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

23. Journal article
ผลงานวิจัยใช้ได้จริง..จากหิ้งสู่ห้าง ครั้งที่ 2.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

24. Journal article
อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อบรรยากาศรอบผลและการเติบโตของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์.

by เพทาย กาญจนเกษร | กวิศร์ วานิชกุล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Influence of bagging materials on surrounded atmosphere and growth of java apple fruits (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) cv. Thabthimchan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

25. Journal article
When Life Begins

by สรรพสิทธิ์ เอี่ยมสุดใจ.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

26. Journal article
การทำลายการพักตัวและการทำนายการงอกของเมล็ดองุ่น.

by มณฑล แสนจิตตธัม | รวี เสรฐภักดี | เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Breaking dormancy and predicting germination of grape seeds.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

27. Journal article
ผลการศึกษาของ FAO เรื่อง ผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และ อินเดียต่อตลาดสินค้าเกษตรโลก.

by วรีพร โพธิ์จีน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

28. Journal article
ชีววิทยาและความดกไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย.

by พุทธพรรณี บุญมาก | นุกูล แสงพันธุ์ | ละออศรี เสนาะเมือง.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Biology and fecundity of two fairy shrimps, streptocephalus Sirindhornae sanoamuang, murugan, weekers and dumont and branchinella thailandensis sanoamuang, saengphan and murugan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

29. Journal article
อิทธิพลของสายพันธุ์ต้นตอต่อการดูดธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้.

by พงษ์นาถ นาถวรานันต์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of rootstock on secondary and micronutrient uptake and vegetative growth of mango (mangifera indica L.) cv. 'Nam Dok Mai'.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

30. Journal article
Cranial dural arteriovenous fistula : predisposing factors to aggressive symptoms.

by Opal Saneetantikul | Dittapong Songsaeng | Anchalee Churojana | Pipat Chiewvit | Orasa Chawalparit | Suthisak Suthipongchai | โอปอล์ เสณีตันติกุล.

Source: สารศิริราชSource: Siriraj Medical JournalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการรุนแรงในโรค cranial dural arteriovenous fistula..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305