Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์จากการย้ายถิ่นของแรงงานที่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในพื้นที่ที่มีการการขยายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการเมือง.

by กฤตยา โยธาประเสริฐ | ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | ชญาภา เพิ่มพรสกุล | สมจิตต์ ฤกษ์นิมิตร | วาสนา นิ่มวรพันธ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The evaluation on effect of migrant HIV-inflected on health care system in area which explanded socio-economic structure and the tourist in Thailand during the political crisis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

32. Journal article
ขวา-ซ้าย ยังไม่ตายไปจากโลก : จากโศกนาฏกรรม "นอร์เวย์" ดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดในโลก.

by นายนอกด่าน.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

33. Journal article
เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

34. Journal article
การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554

by ถวิลฤดี บุรีกุล.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

35. Journal article
แผที่คนไทย.

by ประเวศ วะสี.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

36. Journal article
ความยุ่งเหยิงทางการเมืองในประเทศไทย : การวิเคราะห์จากแง่มุมทางประวัติศาสตร์.

by ชิเกโตมิ, ชินอิชิ | อุเชนทร์ เชียงเสน [แปล.].

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

37. Journal article
การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1980 และการพิจารณาคดีการปราบปรามประชาชน.

by พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

38. Journal article
พรรคการเมืองเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ.

by มนตรี เจนวิทย์การ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

39. Journal article
กองทัพ: สัตว์สี่ขาของราชาหรือประชาชน.

by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

40. Journal article
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ที่มีต่อการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)

by กระทรวงมหาดไทย.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

41. Journal article
2 ขั้วการเมืองบนทิศทางกระจายอำนาจ ! กับ 10 ข้อเสนอจากเวที "การปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น...สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ"

by ประเวศ วะสี | วิทยา บุรณศิริ | ชำนิ ศักดิเศรษฐ์.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

42. Journal article
โครงสร้างเศรษฐกิจ-วัฒนธรรมเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองไม่เปลี่ยนเท่ากับหายนะ.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: No items available :

43. Journal article
บทเรียนจากการชุมนุมและความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553.

by คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

44. Journal article
การปรับตัวเชิงโครงสร้างของโลกความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของไทย.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

45. Journal article
สถาปนา เจ้าชายนาเยฟ มกุฎราชกุมารองค์ใหม่แห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305