Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐสภาตามระบบเวสต์มินสเตอร์ : Parliamentary Westminster system

by โกเมศ ขวัญเมือง.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
เปิดมิิติการบริหาร London เมืองหลวงอังกฤษ

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
The heart of the king is unsearchable.

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
เอกชนอังกฤษไม่พรั่นเมเจอร์ไม่มา แชลร์มาแน่!

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
อังกฤษหลังวันเลือกตั้ง 1 พฤษภาคม พรรคแรงงาน VS. พรรคอนรักษ์นิยม

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
จับตาดูอังกฤษโฉมใหม่ในยุคพรรคแรงงาน

by สาโรจน์ ชุณหเรืองเดช.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
อังกฤษภายใต้การนำของผู้นำพรรค แรงงานไทย

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
สิงโต เปลี่ยนหัว อนุรักษ์ล่มสลายแต่ Thatcherism ยังอยู่

by พิศาล มุกดารัศมี.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
จีน VS อังกฤษทางสองแพร่งของฮ่องกง

by พฤกษา พิพัตรกุศลกุล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
พรรคแรงงานอังกฤษ จากสังคมนิยมสู่ทุนนิยม เพื่อสังคม

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
เมมเจอร์ เฉือน เรดวู้ด แต่อนาคตนายกฯ ยังต้องรออีก 2 ปี

by สุพิน ลักษณ์นารากุล.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เบื้องหลังฝรั่งเศส ทดลองระเบิดนิวเคลียร์กับการรวมยุโรป

by สัณห์ จิตรปฏิมา, พล.อ.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
จอห์น เมเจอร์ ผ่าด่านอรหันต์ นั่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมต่อ

by สุธี พนาวร.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอังกฤษ

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
อังกฤษ-นิยามใหม่ของสังคมนิยม.

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305