Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลการเสวนาเรื่อง เอ็มโอยู รถไฟจีน-ไทย ใครได้อะไร.

by นคร จันทศร | อารักษ์ ราษฎร์บริหาร.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
world class ทุนไทยเขย่าโลก.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

3. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
การลงทุนของจีนในไทย : ยังแรง...ตามความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
"ซีพี" พญามงกรข้ามชาติ ยึดแดนมังกร.

by พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
โอกาส-อุปสรรค ในการค้าการลงทุนด้านธุรกรรมโลจิสติกส์ประเทศจีน.

by ยู เจียรยืนยงพงศ์ | ไพโรจน์ อรุณไพโรจน์ | พลปิยะ ฐิติเวส | ชุมพล สายเชื้อ | ปิยะนุช สัมฤทธิ์ | สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
บีโอไอรุกดึงดูดการลงทุนตอนใต้ของใต้ของจีนเปิดสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนที่กว่างโจว.

by บังอร ฐิตะไพศาลผล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
เซ็นทรัลพัฒนา มั่นใจเศรษฐกิจปีหน้า ประกาศร่วมลงทุนในจีน.

by กอบชัย จิราธิวัฒน์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
การเปิดสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่งโอกาสในการชักจูงการลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน.

by กนกวรรณ สุถิรนาถ | เจี๋ย, โจว.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ส่งออก-ลงทุน-ท่องเที่ยว ไทย-จีน : มีทิศทางปรับดีขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

11. Journal article
ทุนจีน บุกไทย โอกาศแฝงวิกฤติ.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
แบงก์กรุงเทพ บุกเหอหนาน.

by ชาติศิริ โสภณพนิช | สุทธิณี มาพันธุ์.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

13. Journal article
หน่ออ่อนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ?

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Green Shoots?.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

14. Journal article
1 ม.ค. 53 ดีเดย์เปิดแบงก์กรุงเทพประเทศจีน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ประสบการณ์การลงทุนในไทยของนักลงทุนจีน.

by ดลพร ชื่นชลพฤกษ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305