Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
ธนาคารกรุงไทยกับสินเชื่อก่อสร้างไทยเข็มแข็งเสริมพลังทุนรับเหมาทั่วประเทศ.

by เวทย์ นุชเจริญ | อันธิกา สมศิลา [ผู้เรียบเรียง.] | ชนายุส ตินารักษ์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: No items available :

92. Journal article
Land & house สร้างเสร็จก่อนขาย.

by จิรพรรณ อัญญะโพธิ์.

Source: Brand ageMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

93. Journal article
ตลาดรับสร้างบ้านปี 2552: ลุ้นรับมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาฯ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

94. Journal article
จักรรัตน์ เรืองรัตนากร ตกผลึกสูตรอสังหาฯ "รัตนากร"

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
ผู้ซื้อบ้านยังไม่มั่นใจ มองไม่ออกว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะดีขึ้นอย่างไร.

by อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

96. Journal article
การตลาดอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาการจากอดีตสู่อนาคต.

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

97. Journal article
ค้าขายอสังหาริมทรัพย์ในภาวะฝืดเคือง.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

98. Journal article
ตลาดที่อยู่อาศัยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไทยและของโลก ปี 2552.

by อิสระ บุญยัง.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

99. Journal article
ระบบบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

100. Journal article
สวีเดนกับอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศไทย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

101. Journal article
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ใครได้ประโยชน์.

by สุทธิณี มาพันธุ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

102. Journal article
สมาคมฯ เข้าพบ รมว. พัฒนาสังคม หวังดัน Fast Track แก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทร.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

103. Journal article
SENA กับการลงทุนไม่เกินตัว.

by ฐิติเมธ โภคชัย.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

104. Journal article
คิดก่อนไปซื้อบ้านมือสอง.

by วันวิสา จันทร์หอม.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

105. Journal article
เอสซีจี จับมือเซกิซุย เคมิคอล ก้าวสู่ธุรกิจผลิตบ้านระบบโมดูลาร์ ครั้งแรกในไทย.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305