Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
196. Journal article
197. Journal article
คำถามน่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาในยุโรป.

by ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

198. Journal article
นายกฯ มั่นใจ เศรษฐกิจปีเสือขยายตัว 6-7% เร่งสร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมไทย.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

199. Journal article
ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553-2554.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

200. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย/โอกาสทางการค้าของไทย ปี 53-54.

by จิราภรณ์ ตุลยานนท์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

201. Journal article
ผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีมาบตาพุด.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

202. Journal article
เศรษฐกิจไทย...เมื่อเครื่องยนต์ส่งออกเริ่มขับเคลื่อน.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

203. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคที่ห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

204. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553...แม้ชะลอลง แต่คาดว่าอัตราการเติบโตที่ 6% ในไตรมาสแรกยังเป็นไปได้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

205. Journal article
ธุรกิจไทยในยุคสองก๊ก.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

206. Journal article
ไม้ล้ม อย่าข้าม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

207. Journal article
แผนการช่วยเหลือกรีซของยูโรโซน ... เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

208. Journal article
คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโสสคร. ณ นครนิวยอร์ก เผย...เศรษฐกิจสหรัฐฯปี 2553 ยังไม่ใช่ปีที่น่าอภิรมย์.

by ชัยณรงค์ วิเศษสินธุ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

209. Journal article
เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดญี่ปุ่นในปี 2553 ส่อแววฟื้นตัว.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

210. Journal article
สีลม-ราชประสงค์ดินแดนมิคสัญญีใจกลางกรุงเทพฯ

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305