Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
211. Journal article
ปัจจัยชี้นำการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ.

by อาสา อินทรวิชัย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

212. Journal article
ชะเง้อมองข้างบ้าน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

213. Journal article
ทำอย่างไรกับเงินลงทุนในสถานการณ์ผันผวน.

by sw.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

214. Journal article
เศรษฐกิจไทยจะกระเทือนขนาดไหนจากปัญหาการเมือง.

by สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

215. Journal article
วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป ประเทศไทยรอดหรือ.

by เวทางค์ พ่วงทรัพย์.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

216. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซายืดเยื้อถึงปลายปี 53.

by ฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

217. Journal article
อสังหาฯ ยังไม่เข้าเขต Red Zone ติงแบงก์ชาติอย่าระแวงเกินเหตุ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

218. Journal article
โรวัน ดี อาซี่ เมื่อกรุงศรีอยุธยาแปลงโฉมเป็น Holding Company เราพร้อมซื้อบริษัทประกันเพิ่ม.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

219. Journal article
อภิมหาลูกหนี้จอมอหังการ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แมว 9 ชีวิต กับคดียุบพรรคปชป.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

220. Journal article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและค่าเงินยูโรต่อการส่งออกของไทย.

by พลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

221. Journal article
4 ปีเวลาแห่งความคุ้มค่าของ สาระ ล่ำซำ ในบทบาทนายกสมาคมประกันชีวิตไทย.

by สาระ ล่ำซำ.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

222. Journal article
วิกฤติสหรัฐอเมริการอบสอง กับ USD carry-trade.

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

223. Journal article
ยกเครื่องเศรษฐกิจและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม : ผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องยกเครื่องเศรษฐกิจและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม (2553 : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์).

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

224. Journal article
เศรษฐกิจไทยในมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน.

by กุลกัลยา พระยาราช.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

225. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนก.ค. ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่บ่งชี้แนวโน้มการชะลอตัวในครึ่งปีหลัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305