Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
241. Journal article
ทำอย่างไรกับเงินลงทุนในสถานการณ์ผันผวน.

by sw.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

242. Journal article
เศรษฐกิจไทยจะกระเทือนขนาดไหนจากปัญหาการเมือง.

by สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

243. Journal article
วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป ประเทศไทยรอดหรือ.

by เวทางค์ พ่วงทรัพย์.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

244. Journal article
โรวัน ดี อาซี่ เมื่อกรุงศรีอยุธยาแปลงโฉมเป็น Holding Company เราพร้อมซื้อบริษัทประกันเพิ่ม.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

245. Journal article
อภิมหาลูกหนี้จอมอหังการ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แมว 9 ชีวิต กับคดียุบพรรคปชป.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

246. Journal article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและค่าเงินยูโรต่อการส่งออกของไทย.

by พลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

247. Journal article
4 ปีเวลาแห่งความคุ้มค่าของ สาระ ล่ำซำ ในบทบาทนายกสมาคมประกันชีวิตไทย.

by สาระ ล่ำซำ.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

248. Journal article
วิกฤติสหรัฐอเมริการอบสอง กับ USD carry-trade.

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

249. Journal article
ยกเครื่องเศรษฐกิจและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม : ผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องยกเครื่องเศรษฐกิจและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม (2553 : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์).

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

250. Journal article
เศรษฐกิจไทยในมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน.

by กุลกัลยา พระยาราช.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

251. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจ 2553 ครึ่งหลัง.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

252. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนก.ค. ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่บ่งชี้แนวโน้มการชะลอตัวในครึ่งปีหลัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

253. Journal article
ควบรวมบริษัทประกันภัย คือคำตอบแผนพัฒนาธุรกิจ.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

254. Journal article
รอบรู้เศรษฐกิจโลก ราชอาณาจักรสเปน.

by พัชรินทร์ วงศ์สายสุวรรณ.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

255. Journal article
5 มาตรการผ่อนคลายเงินทุนไหลออก...ยังคงไม่เปลี่ยนโจทย์เงินบาทแข็งค่า.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305