Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
256. Journal article
เมื่อยักษ์ขยับ.

by แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

257. Journal article
ญี่ปุ่น...เมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา.

by สร ปิ่นอักษรสกุล.

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

258. Journal article
ควบรวมบริษัทประกันภัย คือคำตอบแผนพัฒนาธุรกิจ.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

259. Journal article
เศรษฐกิจซบ : กระทบ...งบซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

260. Journal article
การกอบกู้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

261. Journal article
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/2551 ขยายตัว 6.8% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี … กระทบการส่งออกไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

262. Journal article
ตรุษจีนปี ’52 : ทองคำแพง-เศรษฐกิจซบ ... คนกรุงฯหั่นงบแจกอั่งเปาลดลงร้อยละ 5-7.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

263. Journal article
เศรษฐกิจไทยปี 2552 อาจขยายตัวเพียง 0.0%-1.2% … จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศทรุดตัวลงกว่าที่คาด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

264. Journal article
เศรษฐกิจจีนใหญ่อันดับ 3 หนุนธุรกิจแบงก์ต้านวิกฤติ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

265. Journal article
เศรษฐกิจจมก้นเหว! วิกฤติแรงงานระอุ 4.5 ล้านจ่อตกงาน.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

266. Journal article
กนง.ลดดอกเบี้ยสู่ร้อยละ 1.25 ... ท่ามกลางความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

267. Journal article
การประชุม FOMC 28-29 เม.ย. ... เฟดอาจใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง แม้ตลาดการเงินบางส่วนเริ่มมีเสถียรภาพ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

268. Journal article
ความเสี่ยงทางการเมืองอาจฉุดให้เศรษฐกิจไทยปี 2552 หดตัวร้อยละ 3.5-6.0.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

269. Journal article
เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าคาด … แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

270. Journal article
อินเดีย.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเชนไน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305