Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
301. Journal article
เศรษฐกิจและการค้า กัมพูชา ปี 2552 (ม.ค.-มิ.ย.)

by สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

302. Journal article
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2553.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

303. Journal article
Dubai World "Sweet Dream Turns Sour"

by ศรีกัญญา มงคลศิริ.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

304. Journal article
ทางลัดกู้เศรษฐกิจนำทุนสำรองลงทุนพื้นฐาน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

305. Journal article
IDC ชี้บริษัทธรรมาภิบาลเกิดหลังเศรษฐกิจถดถอย.

by สถาพร คงศรี.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

306. Journal article
วิตกจริต(เกินเหตุ)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

307. Journal article
สัญญาณบวกและปัจจัย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย.

by ปฐมา จันทรักษ์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

308. Journal article
มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน.

by ธนกร วรปรัชญากูล.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

309. Journal article
แบงก์/นอนแบงก์เปิดแผนปี'52 ดูลูกค้าใกล้ชิด/คุมความเสี่ยง.

by สุวิทย์ เมษินทรีย์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

310. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ แบงก์กสิกรไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

311. Journal article
Marc Faber Gloom Boom Doom of Investment.

by สุพิน ธนวัฒน์เสรี | ธนาวรรณ อยู่ประยงค์ | ภูสดศรี.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

312. Journal article
1 เดือนหลังโอบามาเข้ารับตำแหน่ง ... เงินดอลลาร์ฯ ยังแกร่ง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

313. Journal article
เปิดมุมมอง "ดร.พอล ครุกแมน" ใครจะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่.

by อนันต์ ยศพลวัฒน์ | กิตติ ลิ่มสกุล.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

314. Journal article
ถึงเวลาที่จีนจะแสดงความเป็นผู้นำ.

by ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, 2494-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

315. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552...ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305