Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ...ผลต่อไทยอยู่ในวงจำกัด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

92. Journal article
ค่าเงินแข็งค่า … ผลักดันญี่ปุ่น-จีนลงทุนนอกประเทศ อาเซียน-ไทยอาจได้อานิสงส์.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

93. Journal article
Investment Guide 2010 การลงทุนคึกคัก?? เศรษฐกิจฟื้นตัว?? ปัจจัยเสี่ยงเพียบ!!!

by กองบรรณาธิการ (Money & wealth).

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

94. Journal article
พอล ครุกแมน ถูกต้องเสมอไปหรือ?

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

95. Journal article
ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และฟองสบู่นอกสหรัฐฯ...ผลกระทบจาก QE 2 ของเฟด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

96. Journal article
2011 ตรวจคลื่นความเปลี่ยนแปลงรับทศวรรษที่สองแห่งศตวรรษที่ 21.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

97. Journal article
เมื่อเศรษฐกิจไทยโตแบงก์กรุงเทพจะเติบโตยิ่งกว่า.

by สุทธิณี มาพันธุ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

98. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนต.ค. 2553 อาจบ่งชี้ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 อาจเติบโตต่ำกว่า 2.0%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

99. Journal article
รู้เรื่องฮั้ว เพื่อไม่ผิดฮั้วรู้ทันสัญญาภาครัฐเพื่อเตรียมข้อเท็จจริง.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

100. Journal article
ประเทศไทยปี ค.ศ.2020.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

101. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา: ผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินและข้อเสนอแนะต่อระบบการประกันเงินฝาก.

by อมรศักดิ์ มาลา.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

102. Journal article
ดอกเบี้ยต่ำ เศรษฐกิจโตเป็นปัจจัยหนุนตลาด.

by ธวัชชัย ฐิติวณิชภิวงศ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

103. Journal article
ปรัชญาแก้วิกฤติเศรษฐกิจเอาตัวรอดวันนี้ ต้องได้ดีวันหน้า.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

104. Journal article
รับเหมาก่อสร้างปี 53 รับทรัพย์โปรเจคต์ใน-นอกประเทศเพียบ.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

105. Journal article
เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ คาดปี 53 มูลค่าการนำเข้าจากไทยขยายตัวร้อยละ 10.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305