Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์สดใส : เปิดศักราชปีกุน ต้อนรับ ASEAN SUMMIT 2007.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
ฟิลิปปินส์...ความรุ่งเรืองที่จางหายไป.

by กาญจนา นพพันธ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
ฟิลิปฟินส์ ในภาวะที่งบประมาณขาดดุล

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ศึกรอบด้านของรัฐบาลใหม่ฟิลิปปินส์

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในมือ Estrada

by อานิสรา ร. ฤทธิ์บุญ.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
เศรษฐกิจหลังวิกฤตของ 3 ชาติอาเซียน.

by กองการต่างประเทศ.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

7. Journal article
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเซีย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
บทเรียนโหดจาก IMF ไม่มีชาติไหนไม่เจ็บปวด

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
บทความพิเศษ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิก ในเขตการค้าเสรีอาเซียน

by จินตนา บุญบงการ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ฟิลิปปินส์ขอกู้ระยะสั้น 2 พันล้านจาก IMF วิตกสำรองเงินตราต่างประเทศลดฮวบ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

12. Journal article
แบงก์ฟิลิปปินส์ ซึ้งบทเรียน อนุรักษนิยม ป้องกันปัญหาได้ดีที่สุด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์รุ่งหรือริ่ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน.

by โสภา คงธนาคมธัญกิจ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

15. Journal article
จับตาฟิลิปปินส์ก้าวกระโดดเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของเอเชีย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305