Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ค่าใช้จ่าย 200% กับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
3. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนจบ) "สัญญาตัวแทนจำหน่ายห้องพักออนไลน์" (hotel distribution agreement).

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
5. Journal article
6. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305