Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประเด็น ส่วนตัว กับ วัวสันหลังหวะ ตอกย้ำวิกฤติศรัทธาต่อระบบสภาฯ ถึงเวลาต้องเร่ง ปฎิรูปการเมือง โดยทีมข่าวการเมือง

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เงื่อนไขยุบสภามาทีหลังปรับ ครม.

by เจษฎา รักษาสัตย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993] 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
ก้าวย่างต่อไปของประเทศไทย เราจะมุ่งไปทางไหนกันแน่?

by วีระพันธ์ วุฒิบุญญะ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993] 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
มองการเมืองไทยจากอดีตสู่อนาคต

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
เส้นทาง ชวน 2 บนกลยุทธ์ เสียสละ โยนก้อนหินตามทาง ก่อนนำไปสู่บทสรุป

by เชิงอรรถ ดรรชนี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
รัฐบาลชวน 1 กับฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
รัฐบาลชวน-เห็นใจแต่ไม่เห็นด้วย

by ทวีป วรดิลก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
มหาจำลอง ตกเก้าอี้ นายกฯ โพล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
บทเรียนจากรัสเซีย สำหรับนักการเมืองไทย

by วสิษฐ เดชกุญชร.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
วิเคราะห์เงื่อนไขใหม่ยุบสภาจรวด ช.ช.ช. บอมบ์ ชวน 2 ชาติไทยคือพลังขับเคลื่อน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เชือด จิ๋ว-อุทัย วัดใจชายชื่อ ชวน

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ธาตุแท้พรรคฝ่ายค้าน

by สรยุทธ สุทัศนะจินดา.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
แกะรอย ปิยะณัฐ บนเส้นทางสลับซับซ้อนในการแสวงหา พรรค เพื่อโอกาสแห่งอำนาจ

by เชิงอรรถ ดรรชนี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
มหาจำลอง นักรบผู้ จบสิ้น กระบวนยุทธ์ (ตอนที่ 1)

by ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ประชาชนไทยให้ประชาธิปไตย ส.ส.ไทยให้อะไร ประชาชน

by สันต์ หัตถีรัตน์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305