Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เปิดคำพิพากษาศาลปกครอง 'เริงชัย' ชนะ ธปท. คดีป้องค่าบาท

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
พลวัตทางเศรษฐกิจของเอเชีย ในช่วงก่อนฟองสบู่แตก

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
การดำเนินการทางนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญและผลกระทบด้านต่างๆ ต่อเศรษฐกิจไทย สมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จนถึงปัจจุบัน.

by สิริกัลยา เรืองอำนาจ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
ทำไมเราจึงติดหล่มเศรษฐกิจ จบ

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
มรสุมหนักยังรออยู่อีกหลายลูก

by นพ นรนารถ.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

6. Journal article
ชำแหละ สัญญา ไอเอ็มเอฟ ฉบับ 4 เตือนภัย ไทย ล้มละลาย!

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
วัดกึ๋น 5 พรรคถกเรื่องอสังหาฯ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
อนาคตเศรษฐกิจเหนือปี 40 รอโครงการจากรัฐกระตุ้น.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
เศรษฐกิจโปแลนด์สดใสทั้งด้านการลงทุน-นำเข้า ชี้โอกาสทองสินค้าไทยหลายรายการยังเป็นที่นิยมสูง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ย ไตรมาส 4 ปี 2539.

by นันทิยา แสนยานุสิน.

Source: วารสารเงินทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ภาวะการลงทุนภาคใต้ ปี 2539.

by ซ่อนกลิ่น พลอยมี.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปปี 2539.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
เคล็ดลับเม็กซิโก ฟื้นประเทศใน 2 ปี

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ชำแหละทัวร์เที่ยวนอก จากดาวรุ่งสู่ ซันเซต

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
1 ปี 2 เดือน 25 วันของนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา.

by อัจฉราพร กมุทพิสมัย.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305