Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Customer centric พลิกโอกาสให้ SME ที่เหนือกว่า.

by กลไกร เมฆไกรศรี.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
Biz startup ความสำเร็จของคนกล้าต่าง.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
เครดิตสกอริ่งเริ่มเดือน มิ.ย. นี้ สุรพล ฟันธง ลูกค้าดีควรได้รับดอกเบี้ยถูก.

by ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
4 ประเทศอาเซียนตอบโจทย์เออีซี.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ GH Bank ธนาคารอาคารสงเคราะห์.

by วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
Digital Banking บูมแน่...กสิกรไทยขยับ สู่ mBanking.

by ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
2554 สินเชื่อส่วนบุคคลแข่งเดือด.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ธนาคารกรุงไทย best banking of 2011.

by ศรัณย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
ศรีประภา พริ้งเพงษ์.

by ศรีประภา พริ้งเพงษ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
ผลกระทบเชิงประจักษ์ของสถานการณ์การแข่งขัน การจัดการความรู้บรรยากาศการเรียนรู้ ความพร้อมในการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

by กฤตกร กัลยารัตน์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Empirical impact of competition rivalry, knowledge management, learning climate, readiness to change, and innovation on performance of Siam Commercial Bank branches.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
บุญทักษ์ หวังเจริญ Dare to change.

by นภาพร ไชยขันแก้ว.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
เมื่อการเมืองเปลี่ยนยุทธจักรการเงินไทย ได้...ประมุขคนใหม่.

by รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

13. Journal article
กสิกรไทย Best Retail Bank of the Year 2010.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

14. Journal article
แบงก์ไทยรับบททดสอบภารกิจพิเศษ : เยียวยาเหยื่อการเมือง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
เก้าอี้ที่ว่าง...กรรมการผู้จัดการ KBANK ถึงเวลาคนรุ่นใหม่พิสูจน์ฝีมือ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305