Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของการนวดแผนไทยบริเวณขาและเท้าต่อความปวดหลังการผ่าตัดผูกและหนีบเส้นเลือดหัวใจเกินในเด็กอายุ 1-5 ปี.

by พรพรรณ กิตติวรนันท์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of Thai traditional massage at legs and feet on pain after patent duc.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน : กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.

by นิลเนตร วีระสมบัติ | วิไล ประกอบกิจ | ธิติยา ตันถาวร | พัชรี ริยะจันทร์ | มณีรัตน์ สุดโต | มณรัตน์ อวยสวัสดิ์ | ปัทมา หล้าสมบูรณ์ | สุพา จันทรวิวัฒน์ | เพ็ญปภา ชัยรัตน์ | จันทรา ภิญโญ | ธิติมา บุญมั่น | กนกวรรณ เบญจนาค.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
เจลลดไข้ตำรับสมุนไพรไทย...ของดีที่คนไทยเกือบลืม.

by เดือน ปภัสรา.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดผลมะเม่า.

by รวีนาถ ก่อบุญ | ภาณัฐ เดชะยนต์ | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

5. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดจากกล้วยน้ำว้า.

by ปรินทร เตชะกุลวานิชย์ | ปฐมพงษ์ เผือกลี | ศุณิตา มากชูชิต | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ความแม่นยำในการตรวจหาเส้นเลือดสมองโป่ง ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติเปรียบเทียบกับผลการผ่าตัด.

by ลัคนา เทพกิดาการ.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสและกระตุ้นการเจริญของ human skin fibroblast ของสารสกัดจากดอกไม้ไทย.

by อรัญญา มโนสร้อย | บังอร เกียรติธนากร | ธงชัย ศรีตะปัญญะ | จริญญา จันทร์คำปัน | วรผกา มโนสร้อย | จีรเดช มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
นวดจีนทุยหน่า รักษาโรคกระดูกต้นคอและเอว.

by กองบรรณาธิการ (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ).

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

9. Journal article
การศึกษานำร่องผลทันทีของการนวดหน้าแบบประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิต อุณหภูมิ และความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณใบหน้า.

by สิรินาฎ เมธาธราธิป | วิชัย อึงพินิจพงศ์ | อุไรวรรณ ชัชวาลย์.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Apilot study on the immediate effects of modified facial massage on blood flow, temperature, and elasticity of facial skin.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
คนไทยไม่ไร้พริก...เผ็ดร้อนเพื่อสุขภาพ.

by ทศพร อยู่ฤทธิ์.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

11. Journal article
ผลของกรดแอสคอร์บิกต่อสมบัติบางประการของยิปซัมชนิดที่สี่ที่ดัดแปรด้วยพอลิอะคริลาไมด์.

by ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ | ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Effect of ascorbic acid on some properties of type IV modufied gypsum by polyacrylamide.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพร : ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลังคลอด.

by สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย | พัสราภรณ์ ศุภวงศ์วรรธนะ | เรขาวรีย์ ประพันธ์โรจน์ | ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ | สิริกานต์ ภูโปร่ง | สุรางค์ วิเศษมณี | ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร | ทวี เลาหพันธ์ | สุภาวดี หนองบัวดี | พรรณี หาญคิมหันต์ | อัครินทร์ นิมมานนิตย์ | ดอกไม้ วิวรรธมงคล.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Court-type Traditional Thai Massage and Hot Herbal Compress : Effectiveness in Relieving Early Postpartum Backache.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การวิเคราะห์ตำแหน่งทางออกของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 ในกระบอกตา จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ.

by พรเทพ พึ่งรัศมี | พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท | วิจิตร ธรานนท์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Surgical Landmark of Optic Foramen : Evaluation by 3D-CT.Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
5 ผักปกป้องอาการกระดูกสะโพกหัก.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ผลของสารสกัดใบบัวหลวงต่อการทำงานของหลอดเลือดที่แยกจากหนูขาวความดันโลหิตปกติและหนูขาวความดันโลหิตสูง.

by เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ | สิริวรรณ ซัวเกษม | ศศิกานต์ กุลวงษ์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305