Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปลูกความสุขผสมความสร้างสรรค์ทำเกษตรแฟนซีที่สวนศรียา.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

2. Journal article
เกษตรกรเพชรบูรณ์แนะ...ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างไรถึงส่งออกได้.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
โอกาสทางธุรกิจในลาว.

by ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
รับมือวิกฤตความมั่นคงทางอาหารไทยหวั่นเกษตรกรล่มสลายหากปรับตัวไม่ทัน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
ผักตบชวาสู่การออกแบบเครื่องเรือน

by กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค.

Source: ศิลปกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
Magic of gold ลงทุนทองยังไม่สิ้นมนต์ขลัง.

by ชญานิจฉ์ ดาศรี | พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
จาก king of baby corn สู่ corn cider นวัตกรรมเครื่องดื่มสุขภาพ.

by ศิริพร วู้ชัยภูมิ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
Soccerized 4-4-2 Thailand economy soccer 5

by กองบรรณาธิการ (THAICOON).

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเร่งสร้างโมเดิร์นเอสเอ็มวี เพิ่มทางรอดประชานิยมค่าจ้าง.

by สมชัย จิตสุชน.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
การนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรไปปฏิบัติในประเทศไทย

by ประชา ประสพดี.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
หยุดกรีดยางต้นเล็กภัยมืดที่ไม่ควรมองข้าม.

by ถุงเงิน.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
ขนาดของหัวใจ ไม่ใช่แค่ "ขยะกับเงินกู้" แต่เป็นเรื่องจริง.

by อรวรรณ บัณฑิตกุล.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

13. Journal article
Power of Sportainments ขุมทองที่ใครๆ ก็อยากครอบครอง.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

14. Journal article
กล้วยไข่นอกฤดู : พืชเศรษฐกิจสวนทาง สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร.

by จริยา วิสิทธิ์พานิช.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
AEC 2015 บนความเปลี่ยนแปลงของความโลกความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมไทย.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305