Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
พฤติกรรมสุภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี.

by โสรยา วงศ์วิไล | สุขุมาล คิดสงวน.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Health behaviour and health risk behaviors among fourth and fifth year medical students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
ป้องกันก่อนแก้ โรคโลหิตจางคนทำงาน.

by พรดี จันทรเวชชสมาน.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
ประสบการณ์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีเด็กอ้วนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต.

by ทัศนีย์ เอกวานิช | ชญานิศ ลือวานิช | ชญา ณ สงขลา | ประเชิญ คนเทศ.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์.

by สุพัตรา บัวที | จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ | ศิริอร สินธุ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Cardiovascular Prevention Behaviors amonMiddle-aged Women Living in BanladsrabuYangtalad District, Kalasin Province, Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
4 toxic workers คุณหรือไม่ ก่อมะเร็งในออฟฟิศ.

by สมชาย จักรพันธุ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
แก้ท้องผูกเพื่อผิวสวยสไตล์ชีวจิต.

by พรดี จันทรเวชชสมาน.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
สธ. ผลงานวิจัยก้าวหน้า "สูตรยาต้านไวรัสเอดส์"

by ชลน่าน ศรีแก้ว | พรเทพ ศิริวนารังสรรค์.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

53. Journal article
ประสิทธิผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอ่างทอง.

by โฉมยุพา เศรษฐี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of program for health behavior modification in people with pre-diabetes, Ang Thong province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยใช้ถุงอุ่นรักและผ้าขนหนู.

by มยุรี กสิวงศ์ | เรณู วัฒนเหลืออรุณ | นฤมล วรชาญ.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison between warming love bag and conventional method in prevention of hypothermia..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

55. Journal article
กระโดดเชือกทางเลือกใหม่ ฟิตหัวใจคนทำงาน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
น้ำยากันโลหิตแข็งและน้ำยาเสริมสำหรับเก็บเม็ดโลหิตแดง.

by นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริจาคโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

57. Journal article
แย่แล้ว...หมากัดทำอย่างไรดี.

by หมอยาฝั่งธน.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

58. Journal article
True or faslse สาวโสดเสี่ยงมะเร็งเต้านม.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
การพัฒนาระบบบริการและพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแบบคู่สามีภรรยาภายใต้โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จกแม่สู่ลูกสาธารณสุขเขต 15-16

by ลักษมี มะโนวงศ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Developing a model of coule counseling service system for the prevention of HIV from mother to child transmission program in the 15-16 public health region.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นผู้หญิงไทย.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Perceptions of severity and risk of acquiring sexually transmitted diseases among Thai female adolescents..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305