Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อัตราการอยู่รอด 5 ปี และผลข้างเคียงหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัด.

by เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: 5 - year survival rate and side effect after chemoradiation treatment for cervical cancer..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
กระโดดเชือกทางเลือกใหม่ ฟิตหัวใจคนทำงาน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Smart protection คุมน้ำหนักก่อนเป็นเบาหวาน.

by พรรณรวี ชัยอิ่นคำ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศ้ราในผู้สูงอายุภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง.

by ช่อผกา สุทธิพงศ์ | ศิริอร สินธุ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Predicting factors of depression in older people post-stroke in urban communities..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Target therapy ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งโอกาสที่คนไทยจะเข้าถึงยาได้อย่างไร.

by ถนอมศรี ศรีชัยกุล.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
จ๊อกกิ้ง (วิ่งเหยาะ) วันละนิด...ให้ชีวิตห่าง ความดันโลหิตสูง

by วิ่งสู้ฟัด.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
Pneumonia in ambulatory care.

by วิภา รีชัยพิชิตกุล.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
วิธีการป้องกันและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน.

by ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ระวังโรคหืดในวันหืดโลก

by อภิชาติ คณิตทรัพย์.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
Risk for incident atrial fibrillation in patients who receive antihypertensive drugs; a Nested case-control study.

by ปณิตา ลิมปะวัฒนะ [ผู้เรียบเรียงและวิจารณ์.].

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
10 วิธีธรรมชาติป้องกันหวัด.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

12. Journal article
ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

by ศรินยา พงศ์พันธุ์ | จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันวัณโรคระหว่างยาไอโซไนอะซิดกับยาหลอก หรือยาริแฟมปิซินร่วมกับยาพัยราซินาไมด์ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลทดสอบทุเบอร์คุลินเป็นบวก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.

by นงลักษณ์ เทศนา | อารี บุตรสอน | บุญทนากร พรมภักดี | นพดล พิมพ์จันทร์ | กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The effectiveness of isoniazid compared with placebo or short-course rifampicin and pyrazinamide for tuberculosis preventive therapy in tuberculin skin test positive individuals with HIV infection : a systematic review.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ออกกำลังกายกับการรักษามะเร็ง.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
คุณและโทษของอาหารประเภทถั่วในผู้ป่วยโรคไต.

by ภรภัทร อนันหนับ.

Source: วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305