Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
3 เวลาดีกินสมุนไพรต้านหวัด.

by ศรันยา กตัญญูวงศ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
How-to กดจุดหยุดข้ออักเสบ.

by กองบรรณาธิการ (ชีวจิต).

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประสิทธิผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 8-22 เดือน เปรียบเทียบระหว่างการทาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน.

by ศศิธร ตาลอำไพ | สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ | สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectivenes of fluoride varnish in preventing dental caries in children aged 8-22 months : A comparison between 3- and 6-month application intervals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคฟันผุของฟลูออไรด์วานิชในเด็กอายุ 9 ถึง 18 เดือน.

by ขนิษฐา ดาโรจน์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Caries preventive effect of fluoride varnish in children age 9 to 18 months..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ประสิทธิผลของโครงการเคลือบหลุมและร่องฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร.

by ขวัญชัย คันธมธุรพจน์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The effectiveness of dental pit and fissure sealant program in primary school children in Kamphaengphet Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
กะเม็ง รักษาตับ ดับพิษแอลกฮอลล์.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่พบบ่อยในแผลติดเชื้อของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลทับทิม.

by พจน์ ธีรคุปต์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of Punica granatum Linn. peel extracts on the growth of common bacteria causing infection in burn patients..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

by วีณา มงคลพร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการป้องกันฟันผุในฟันกรามถาวรซี่แรก.

by ชื่นตา วิชชาวุธ.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The caries preventive effects of fluoride varnish in first permanent molars..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
แบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลตากสิน

by หัทยา ธัญจรูญ.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Resistant bacteria in Taksin Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการทดสอบความไวของยาเจนตามัยซินต่อเชื้อ pseudomonas aeruginosa

by สวนา คงคากุล | มณฑล เลิศคณาวนิชกุล.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Effect of calcium and magnesium on the susceptibility testing of gentamycin against pseudomonas aeruginosa.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การใช้ยาป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์จากการทำงาน

by สรพัชย์ เอกธัญสกุล | วันล่า กุลวิชิต.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสิทธิผลของยาเม็ดฟลูออไรด์ต่อการลดโรคฟันผุระยะเวลา 3 ปี การปฏิบัติกิจกรรมการกินยาเม็ดฟลูออไรด์และความรู้เรื่องฟลูออไรด์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

by รุจิรา แต้มแก้ว | วิจิตรรัก วีระชัย.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: The effectiveness of fluoride tablets for dental caries reduction : 3 years study, program practive and knowledge about fluoride in BMA students, Bangplad district, Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305