Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การประเมินการสั่งใช้ยา Meropenem ในโรงพยาบาลสุโขทัย.

by ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Utilization evaluation of meropenem at sukhothai hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การผันแปรทางกายวิภาคของเส้นเลือดแดง Lateral femoral circumflex ในประชากรไทย.

by ประดับ ประดับศุข.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: Anatomical variation of lateral femoral circumflex artery in Thai people..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ไหวพริบนักการตลาด.

by Calder, Bobby J | ศจิภา เลิศสาธิต [ผู้เรียบเรียง.].

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
วิจัยการตลาด.. ต้องวิเคราะห์เจาะลึกให้โดนใจ.

by กฤษติกา คงสมพงษ์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
สหรัฐอเมริกาพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีในระดับโลกอย่างไร.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
การประชุมวิชาการกอร์ดอน

by สุทัศน์ ฟู่เจริญ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: Gordon Research Conferences.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
ระบบสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) National Center for Science Information System-NACSIS

by วศิณ ชูประยูร.

Source: วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การสำรวจความต้องการคำบรรยายแทนเสียงของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร.

by ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: A survey of closed captions viewing in Bangkok.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

9. Journal article
The development of a readiness scale for changing farmers’ behaviors of using pesticides.

by Duangjai Wichai | Pattapong Kessomboon | Smith, J.F.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Development of a pelvic floor muscle strength evaluation device.

by Jittima Manonai | Sakuntala Kamthaworn | Kuson Petsarb | Rujira Wattanayingcharoenchai.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์ Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การพัฒนาเครื่องมือประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Associated factors of prenatal depression among teenage pregnant women at King Chulalongkorn Memorial Hospital.

by Apiradee Uthaipaisanwong | Tassawan Rungruxsirivorn | Chutima Roomruangwong | Nimit Taechakraichana | Surasith Chaithongwongwatthana.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของสตรีวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
The factors associated with mild cognitive impairment (MCI) in surgical menopause women.

by Malika Kengsakul | Sukanya Chaikittisilpa | Solaphat Hemrungrojn | Krasean Panyakhamlerd | Unnop Jaisamrarn | Nimit Taechakraichana.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรกในสตรีวัยหมดระดูจากการผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้าง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Long-term paracetamol treatment induces interleukin-1β expression in human microglial cells.

by Benjawan Wongprom | Supang Maneesri-le Grand | Thananya Thongtan.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การได้รับยาพาราเซตามอลในระยะยาวกระตุ้นการแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-1β ในเซลล์ไมโครเกลียของมนุษย์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
24-Hour pad tests in Thai continent women.

by Kewalin Kobwitaya | Suvit Bunyavejchevin.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์ Source: Journal of the Medical Association of Thailand Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การตรวจแผ่นรองซับ 24 ชั่วโมง ในสตรีที่ไม่มีภาวะปัสสาวะเล็ดราด.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools.

by Puangwan Lapthanasupkul | Rachai Juengsomjit | Poramaporn Klanrit | Suwimol Taweechaisupapong | Sopee Poomsawat.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: รอยโรคในช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง: การศึกษาย้อนหลังจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 แห่ง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305