Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เบอร์นันเก้ รอบสองแก้ปัญหาสูตรเดิมหรือปรับแผนใหม่.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
เจาะลึกแผนแม่บทปฏิรูประบบการเงินสหรัฐ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
ครบรอบ 1 ปีของ โอบามา คำปราศรัยนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีสหรัฐ (The State of the Union Address)

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
อัตรา ดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปี 2010.

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New economy) ในภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
กู้เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
เอเชียระวัง "โอบามาโนมิกส์".

by กองบรรณาธิการ (Business.com).

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
คิดถึง คาร์ล มาร์กซ์ เมื่อทุนนิยมสหรัฐฯ จะเป็นสังคมนิยม.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
แผนกอบกู้ภาคการเงินสหรัฐฯ ... ขาดความชัดเจน กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ยุทธการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบามา.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจโลก "ผลดี" ต่ออาเซียนซัมมิทครั้งที่ 14.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว : ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

13. Journal article
มาตรการเศรษฐกิจโอบามา : กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น...ระยะยาวยังไม่ชัดเจน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
แนวความคิดที่แตกต่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจถดถอย : ของประธานาธิบดีเรแกนแห่งพรรครีพับลิกัน ปี 1981 และประธานาธิบดีโอบามาแห่งพรรคเดโมแครต ปี 2009.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
Financial Crisis My Prediction.

by สุมาส วงศ์สุนพรัตน์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305