Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
การตรวจสอบภาษีแบบพิสดาร (ตอนที่ 18).

by สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

17. Journal article
บทบาทของสารสกัดจากดอกคาร์โมไมด์ในการรักษาโรคในช่องปากและลำคอ.

by พงษ์ศักดิ์ กิ่งรุ้งเพชร.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, ehg Publisher: 2557 [2014]Other title: Roles of chamomile extract for treatment of oropharyngeal diseases.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

18. Journal article
การตรวจทางเซลล์วิทยาของเยื่อบุจมูกและอาการของโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังชนิดไม่แพ้.

by กณิศา พัฒธนานุรักษ์ | กรเกียรติ์ สนิทวงศ์, ม.ล | จันทิมา พรรณนาโส | เจษฎา กาญจนอัมพร | ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร | สมบูรณ์ ศีลาวัฒน์ | สุพินดา ชูสกุล.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, ehg Publisher: 2557 [2014]Other title: Nasal cytology findings and nasal symptoms in non-allergic rhinitis (preliminary report).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
How i do it ? : lateral cervical flap reconstruction.

by อดิษฐ์ โชติพานิช.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
ไซนัสอักเสบ.

by ขจร เสรีศิริขจร.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, ehg Publisher: 2557 [2014]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย.

by วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ | ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, ehg Publisher: 2557 [2014]Other title: Legal development to health services on the hearing impaired and related laws in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

22. Journal article
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโฉมรีแบรนด์เป็น PEA "พีอีเอ" ชูบริการทันสมัย รวดเร็ว

by การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

Source: Electricity & IndustryMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

23. Journal article
โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อนและผลของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ.

by ชวน ชีพเจริญรัตน์.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

24. Journal article
ทัศนคติและความเชื่อต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม.

by ปรีดา วรหาร | เกรียงไกร ประเสริฐ | จรุง ศรีเมือง | พีระ อารีรัตน์.

Source: สรรพสิทธิเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Health care workers' attitudes and beliefs regarding influenza vaccination in pregnant women in Renunakhon District, Nakhon Phanom Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
การผ่าตัดเสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนใบหูของผู้ป่วยเอง.

by ขวัญนภา ซุนเฟื่อง | ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Autologous conchal graft augmentation rhinoplasty.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by นิตยา เจริญยุทธ | จำลอง วงษ์ประเสริฐ | พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์.

Source: สรรพสิทธิเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors affecting exercise behaviors of professional nurses at psychiatric hospitals in Northeastern Region of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

27. Journal article
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยันแบบฉุกเฉิน.

by สุเพียร โภคทิพย์.

Source: สรรพสิทธิเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Nursing care of patient with acute ST elevation myocardial infarction underwent primary percutaneous coronary intervention.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

28. Journal article
ภาวะ extramedullary hematopoiesis ของบริเวณไซนัสในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย.

by ธวัชชัย ทองประเสริฐ.

Source: สรรพสิทธิเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Extramedullary hematopoiesis of paranasal sinuses in thallassemia.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
รูปแบบการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี.

by อาคม อารยาวิชานนท์.

Source: สรรพสิทธิเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

30. Journal article
การรักษาภาวะประสาทหูเสื่อมฉับพลันด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

by ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี | วนศรี ไพศาลตันติวงศ์.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: New era of hyperbaric oxygen therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss and related laws.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305