Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
อาเซียนซัมมิทก้าวกระโดดของการค้าเสรีอาเซียน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

92. Journal article
ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน : หลังจากเริ่มดำเนินการได้ 2 ปี.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

93. Journal article
โสเภณีเด็ก การค้าระหว่างประเทศจากเอเชียถึงยุโรป

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

94. Journal article
เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำเข้าสินค้าไทยลิ่ว ไตรมาสแรก 69,807 ล้าน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

95. Journal article
ออสซี่หวังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกสร้างสัมพันธ์ค้าประเทศคาบสมุทรอินเดีย-เอเปก.

by สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงแคนเบอร์รา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

96. Journal article
พาณิชย์แนะทางรอดสิ่งทอใช้ช่องทางจากกลุ่มอาฟตา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

97. Journal article
เวียดนามเข้า อาเซียน ข้อจำกัดเพียบ

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

98. Journal article
ญวน ชูธงรุกอาเซี่ยน แนวรบเศรษฐกิจเดือดหักด่าน เติ้ง

by วันวิสาข์ ชูชนม์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

99. Journal article
อาฟต้าภาษีนำเข้าไทยยังสูงกว่าเพื่อนบ้าน

by เกื้อ แก้วเกต.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

100. Journal article
ยุโรปเผชิญมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเอเชีย ในศตวรรษที่ 21

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

101. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐในตะวันออก ถึงเวลาต้องปรับให้รับกับสถานการณ์

by สุกัญญา ไชยภาษี.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

102. Journal article
เปิดเขตการค้าเสรี เอเปก ฝันที่ยากบรรลุของมหาอำนาจ

by สันติ บุตรไชย.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

103. Journal article
ไทยกับเอเปค

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

104. Journal article
ระดับการรวมกลุ่ม VS อาเซียนในปัจจุบัน

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

105. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ผลกระทบต่อประเทศไทย

by ไกรสีห์ แก้วสามสี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305