Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง | นิศากร สมสุข | ปริญญามัย จิตรดา | ปราถนา ปุณณกิติเกษม.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

17. Journal article
อาเซียน...ตลาดใหญ่ประชากร 570 ล้านคน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

18. Journal article
14th ASEAN SUMMIT: โอกาสและความท้าทายของไทยและอาเซียน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

19. Journal article
New leader : player อำนาจใหม่อาเซียน.

by เรืองรุจ หงษ์ไทย | อนันต์ ยศพลวัฒน์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

20. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ทิศทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ นัยสำคัญต่อไทย.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

21. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไกลเกินฝัน หรือฝันที่ใกล้จะเป็นจริง.

by สุดา เขมาทานต์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

22. Journal article
ประตู (อินโด) จีนเปิดแล้ว!!!

by ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์ | เอกรัตน์ บรรเลง.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

23. Journal article
สหรัฐอเมริกากับข้อตกลงการค้าเสรี.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

24. Journal article
บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by ภาวิญญ์ เถลิงศรี.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

25. Journal article
นัก กม.หวั่นไทยส่อเสีย 'ค่าโง่' ละเมิดอาฟตา

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

26. Journal article
เปิดข้อตกลง AFTA สกัดสนธิสัญญา FTA

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

27. Journal article
FTA เครื่องมือสังหาร? สาขาบริการวิชาชีพไทย.

by ปรายฝน บนภูผา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

28. Journal article
การประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC.

by ฐิติ นันทนา.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

29. Journal article
เสนอ 3 แนวทางใหม่จัดระเบียบโลก หยุดการเอาเปรียบของมหาอำนาจ.

by เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

30. Journal article
ความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรี.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Free Trade Area : FTA..Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305