Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หยุดกรีดยางต้นเล็กภัยมืดที่ไม่ควรมองข้าม.

by ถุงเงิน.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
บริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศ ... ความหวังที่ยั่งยืนของชาวสวนยาง.

by เฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
กรีดยางระบบ 2 รอย กำไรงาม.

by กลิ่นดิน.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
อุปสงค์ อุทาน ยางพารา ปี 2010.

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
ยางธรรมชาติครึ่งหลังปี 52 : ความต้องการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจจีน...แต่ยังมีหลากปัจจัยต้องติดตาม.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ความต้องการยางพาราของจีน ปัจจัยกำหนดทิศทางราคายาง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ยางพาราไทยปี 50 : หลากหลายภัยคุกคามที่ไม่ควรมองข้าม.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
การยอมรับในการรวมกลุ่มของเกษตรกรแปรรูปยางพาราภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนฯ สวนยาง.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ยางพารา : ราคาปรับเข้าใกล้ฐานความเป็นจริง.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ปัจจัยที่กระทบต่อราคายางพาราและการพยากรณ์ราคา.

by สมมาต แสงประดับ.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าของโลก

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
ประเมินปริมาณไม้ยางเพื่อกำหนดราคา.

by กฤษดา สังข์สิงห์.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ยางพาราพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ดึงรัฐเร่งวางกลยุทธ์อุตฯเฟอร์นิเจอร์.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

14. Journal article
บริษัทร่วมทุนยางพารา 3 ประเทศ : มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการกำหนดปริมาณการผลิตและราคายางพาราหรือไม่.

by สายพิณ ชินตระกูลชัย.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

15. Journal article
ทักษิณ-ประพัฒน์มึนเสนาะ-สมาคมยางอินโดฯ ถล่มยางฉาว 1.3 แสนตัน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305