Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
The evolution of the u.s. military strategic concept.

by Rakkeo, Panuphun.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
Strengthening the regulations on securities listing conditions to attract foreign enterprises to list in Vietnam securities market.

by Nam, Le Vu.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
Identification of optial emprirical antimicrobial theraphy againstgram negative enteric bacteria using combination antibiogram.

by คินเลย์ เพดอน | นภาภรณ์ ชัยกิตติสุข | วารุณี พรรณพานิช.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเพื่อการรักษาครอบคลุมเบื้องต้นสำหรับแบคทีเรียกรัมลบในลำไส้ โดยใช้แบบแผนความไวต่อยาปฏิชีวนะในรูปแบบ combination antibiogram..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Avoiding plagiarism: roles of universities, libraries, English instructors and students.

by Dararat Khampusaen.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
A comparison for estimates of dental manpower needs to treat all Thai schoolchildren aged 6 to 12 years old using two approaches: normative and sociodental approaches

by นฤมนัส คอวนิช.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: เปรียบเทียบประมาณการกำลังคนทันตแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนไทยอายุ 6-12 ปี โดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีประเมินทางทันตสังคม..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
Normogram of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity at 20-37 weeks of gestation at Srinagarind Hospital.

by Piyamas Saksiriwuttho | Chatuporn Duangkum | Thawalwong Ratanasiri | Ratana Komwilaisak.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ค่า peak systolic velocity ของหลอดเลือด middle cerebral artery ในกลุ่มทารกปกติอายุครรภ์ 20 ถึง 37 สัปดาห์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Outcomes after Temporal Lobectomy for Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis.

by Teeradej Srikijvilaikul | Sukalya Lerdlum | Supatporn Tepmongkol | Shanop Shuangshoti.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ผลการผ่าตัดสมองด้านข้างในผู้ป่วยโรคลมชักจากแผลเป็นสมองด้านข้าง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Substance abuse among migrant workers of Thai-Laos border, Thailand.

by Siriluk Jaichuang | Amornrat Ratanasiri | Manop Kanato.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ผลกระทบจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว, ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Clinical efficancy of pioglitazone: generic vs. original product.

by Supatta Temboonkiat | Nisamanee Satyapan | Yupin Benjasuratwong | Supen Patarakitvanit | Jeeranut Tunkanitlert | Thishnapha Vudhironarit | Borpit Klangkalya.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ประสิทธิภาพทางคลินิกของยาไพโอกลิทาโซน-เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สามัญกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
The Assessment of retinal nerve fiber layer thickness changing after glaucoma surgery by optical coherence tomography, Phramongkutklao Hospital.

by Sitthinee Maneesang | Ornwasee Jatutong | Wallop Iemsomboon.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความหนาของเส้นใยประสาทตาภายหลังการผ่าตัดต้อหินด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
The Average collective equivalent dose and fatal cancer risk for radiation workers in Radiology Department at Phramongkutklao Hospital, 2004-2008.

by Supakajee Saengruang-Orn | Manus Mongkolsuk | Thanpong Rangsiphat.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ปริมาณรังสีสมมูลรายกลุ่มเฉลี่ยและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการเกิดมะเร็งสำหรับบุคลากรทางรังสีในกองรังสีกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Tonsillectomy with uvulopalatopharyngoplasty and tongue base surgery for treatment of obstructive sleep apnea.

by Prasit Mahakit | Pawintra Siriputhorn | Thanit Chalermwattanachai.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาถึงผลการผ่าตัดต่อมทอนซิล ตกแต่งเพดานอ่อนและการผ่าตัดโคนลิ้น เพื่อรักษาอาการนอนกรนหยุดหายใจ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Cytokine profiles in HIV-1 subtype CRF01_AE infected individuals with different rates of diseases progression: a multiplex immunoassay.

by Thippawan Chuenchitra | Pittapun Chaitaveep | Suchitra Sukwit | Sukchai Dettrairat | Sutchana Tabprasit | Surangrat Srisurapanon | Surapol Kohreanudom | Dolnapat Kuvanont | Ruengpung Sutthent | Narongrid Sirisopana | Sorachai Nitayaphan.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาไซโตไคน์ในคนไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวีสับทัยป์ อี ที่มีอัตราการลุกลามของโรคแตกต่างกันโดยวิธี Multiplex immunoassay.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
Comparision of overweight and obesity in medical cadets before and after 6 months studying at Phramongkutklao College.

by Kijja Suwan | Panadda Hatthachote | Suthee Panichkul | Varee Phromphetcharat.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: เปรียบเทียบภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในนักเรียนแพทย์ทหารก่อนและหลังเข้าเรียนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Predicting fluid responsiveness in septic shock patients by using 3 dynamic indices: is it all equally effective?

by Petch Wacharasintp | Amornchai Lertamornpong | Anan Wattanathum | Adisorn Wongsa.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การทำนายภาวะสารน้ำในหลอดเลือดโดยใช้ดัชนีแบบพลวัต 3 ชนิด ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำจากการติดเชื้อ: ประสิทธิภาพเท่ากันหรือไม่?.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305