Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐอเมริกาในการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
รายงาน National Trade Esitmate ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2000.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305