Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
อิทธิพลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อการค้าการลงทุนไทย

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

77. Journal article
ผลกระทบต่อการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favored nation) แก่เวียดนาม.

by ศรีวัฒนา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

78. Journal article
การค้าเสรี? เสรี..ในมือมหาอำนาจ.

by กองบรรณาธิการ (โลกการค้า).

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

79. Journal article
รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐอเมริกาในการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

80. Journal article
รายงาน National Trade Esitmate ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2000.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

81. Journal article
ผลกระทบของกฎหมายการค้ามาตรา 201 ของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกเนื้อปูกระป๋องของไทย.

by สำนักเจรจาการค้าทวิภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

82. Journal article
สหรัฐกำลังลำบากจึงเร่งขายสินค้า หาตลาดเพิ่ม

by ไพสันติ์ พรหมน้อย.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

83. Journal article
ชาติสมาชิกระบุสหรัฐ-อียูทำดับบลิวทีโอพัง

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

84. Journal article
กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อปูสหรัฐจ้องใช้ม.201ฟันผู้ส่งออกไทย

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

85. Journal article
วอเรน เกริกอาสานำทัพหอฯอเมริกันในประเทศไทย.

by ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

86. Journal article
มะกันสุดจริงใจ งัด ม.301ฟันไทย ขู่จับตามองพิเศษ

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

87. Journal article
WTO สงครามกล้วยหอม US-EU ใครชนะ?

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

88. Journal article
Action Plan IPR บ่วงรัดคอประเทศไทย

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

89. Journal article
โครงการกระตุ้นการส่งออกของสหรัฐฯ.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Other title: The Export Enhancement Proggram..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

90. Journal article
การดำเนินการของไทยภายใต้กระบวนการขององค์การการค้าโลกกรณีมาตรการห้ามนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ.

by พิมพ์ชนก วอนขอพร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305