Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ผลสำรวจความคิดเห็นของซีไอโอทั่วเอเชีย แปซิฟิก 57% ไม่ลดการลงทุนในระบบการจัดเก็บข้อมูล.

by กองบรรณาธิการ (eLeader).

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

32. Journal article
8 แนวทางพัฒนาไอซีทีไทย.

by สือ ล้ออุทัย | กองบรรณาธิการ (eLeader).

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

33. Journal article
The Power of Community The Power of IBM Lotus Software.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

34. Journal article
ประกาศผลโครงการไอทียอดเยี่ยมแห่งปี.

by กองบรรณาธิการ (eLeader).

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

35. Journal article
SCG เลือกเอาต์ซอร์สบริหารไอที 7 ปี มูลค่า 4,700 ล้าน.

by สถาพร คงศรี.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

36. Journal article
ซีคอน ลงทุนไอทีแบบเงียบ ๆ ด้วย In House.

by สถาพร คงศรี.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

37. Journal article
บอสตั้น ไบรท์ รุก CRM บอสตั้น ไบรท์ รุก CRM เต็มระบบรักษายอดลูกค้า.

by สถาพร คงศรี.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

38. Journal article
นวัตกรรมเพื่อระบบบริหารโรงพยาบาล.

Source: e-commerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

39. Journal article
เมื่อซีอีโออยากหั่นต้นทุนไอที.

by ฐิติเมธ โภคชัย.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

40. Journal article
ความรู้ด้านความปลอดภัยไอที ที่ผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์ต้องทราบ.

by ศรีศักดิ์ จามรมาน.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

41. Journal article
Resource IT Management.

by สันติพัฒน์ อรุณธารี.

Source: จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

42. Journal article
องค์กรของท่านกับ IT Governance.

by วรางคณา มุสิกะสังข์.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

43. Journal article
บริษัทพัฒนาไอทีรุมจีบ FSI แข่งเดือดเกณฑ์ใหม่บีบลงทุนเพิ่ม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
เคล็ดลับ 5 ประการ สำหรับบริษัทที่มองหาเงินลงทุนเพื่อนวัตกรรมปี 2550.

by วิจัย ตั้งจิตวิทยา.

Source: E-CommerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

45. Journal article
Legal Management of Information Technology Outsourcing Contracts.

by Nandana Indananda.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: Fulltext Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305