Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
หายชัวร์! กินปรับสมดุลแก้โรคเรื้อรัง.

by ศรันยา กตัญญูวงศ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

122. Journal article
แก้เครียดแก้ท้องผูก.

by ศรันยา กตัญญูวงศ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

123. Journal article
การบริโภคข้าวของคนไทยมีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่.

by พรเทพ สุขะเนนย์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

124. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงร่วมสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ.

by ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Associated risk behaviors of increasing chronic disease in Thai population policy implication to effectively develop NCD preventive strategies.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

125. Journal article
ความชุกของภาวะซีดจากการใช้ Zidovudine (AZT) แทน Stavudine (ก4T)-based HAART ในคลินิกยาต้านไวรัสโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย.

by สุขชัย เธียรเศวตตระกุล.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of anemia from a systematic substitution of Zidovudine for Stavudine-based HAART in a program setting in Phan hospital, Chiangrai..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

126. Journal article
การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี.

by ประเสริฐ มงคลศิริ | สุกัญญา ไผทโสภณ | นภสวรรณ กลิ่นแก้วงิ้ว.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Promoting of behavious prevention of influenzaA/H1N1 in the student leader Ban Rai Wittaya school, Ban Rai district, Uthaithani province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

127. Journal article
ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของข้าราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง.

by สุรพล อริยะเดช.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of health behaviours change programs for prevention and control diabetes mellitus and hypertension for Pluakdaeang government officers..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

128. Journal article
Exertional Rhabdomyolysis.

by วิชญา เวชยันต์ศฤงคาร.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

129. Journal article
สยบผื่นภูมิแพ้ฉบับคุณพ่อ.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

130. Journal article
รู้สาเหตุ + สารพัดวิธีแก้ ปัญหาโรคท้องผูกคนทำงาน.

by ริษณา จรรยาชัยเลิศ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

131. Journal article
เช็กอาการ 12 มะเร็งยอดฮิต.

by กองบรรณาธิการ (ชีวจิต).

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

132. Journal article
ระวัง! กินยาปฎชีวนะมั่ว รักษา ท้องร่วง เสี่ยงภาวะดื้อยา.

by จารยา บุญมาก.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

133. Journal article
พิษสุนัขบ้าทำตาเกือบบอด.

by กฤชฎา ธราสิทธิ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

134. Journal article
ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา.

by สุกุมา แสงเดือนฉาย | วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี | อรพินทร์ ชูชม | พิชัย แสงชายชัย.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effect of cognitive-behavioral therapy program, with social support, on early relapse prevention of alcohol use disorder patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

135. Journal article
โรคที่มาพร้อม "ปลายฝน ต้นหนาว"

by กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305