Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
5 ทางเลือกสู่ทางรอด เมื่อความดัน-ไขมันในเลือดสูง.

by กนกกาญจน์ เอี่ยมสะอาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

137. Journal article
ระวังโรคหน้าหนาว

by สาทิส อินทรกำแหง.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

138. Journal article
โรคผิวหนัง อันตราที่มากับน้ำท่วม หากไม่ใส่ใจ.

by พระอาทิตย์แก้มแดง.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

139. Journal article
การออกกำลังกายทำให้กระดูกแข็งแรงได้อย่างไร.

by จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: How do excercise improve bone strength.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

140. Journal article
การป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน.

by ธีรยุทธ สุขมี.

Source: ยุทธโกษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

141. Journal article
การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคกระดูกพรุนก่อนเข้าสู่วัยทอง.

by ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

142. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

143. Journal article
ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย.

by ช่อผกา สุทธิพงศ์ | ศิริอร สินธุ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Factors predicting development of pressure ulcer in non-diabetic elderly stroke patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

144. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Factors influencing condom use for HIV/AIDS prevention of male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

145. Journal article
การเปรียบเทียความพึงพอใจและสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี หลังใช้ทฤษฏีใหม่ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2553.

by วิมานรดี รัตนประภา | ชัยทัต ปัททุม | สุรัสวดี คำเพ็ญ | พจนา พงษ์ไทยสงค์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Comparison satisfaction and mental health in HIV-infected though suffiency economy and participatory learning process, Khamphangphet province, 2010.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

146. Journal article
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์.

by สายรุ้ง จันทรปราสาท | ฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย | เอื้อมขวัญ จันเต็ม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: AIDS prevention and control pattern in Khochithong sub district administrative organization Nahon Sawan province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

147. Journal article
รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดกำแพงเพชร.

by สำราญ สิริภคมงคล | สวรรยา สิริภคมงคล | เกรียงมงคล เหมือนกรุด | เปมิกา แก้ววัตถา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Model of empowerment for development participatory prevention behavior of Avian Influenza in Kamphaengphet province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

148. Journal article
Development of multiplex real-time PCR for the detection of herpes simplex virus types 1 and 2 and Varicella-zoster virus.

by Pilailuk Akkapaiboon Okada | Sukjai Pholampaisathit | Malinee Chittaganpitch.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English, English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Herpes simplex virus และ varicella-zoster virus โดยวิธี multiplex real-time PCR.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

149. Journal article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาหวาน...ที่ไม่หวาน.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

150. Journal article
ท้องผูก เรียนผูก ต้องเรียนแก้.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305