Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เพชฌฆาตเงียบ ไวรัสตับอักเสบ บี.

by พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
Pneumonia in ambulatory care.

by วิภา รีชัยพิชิตกุล.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ในโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปีงบประมาณ 2547-2553

by พัฒนา โพธิ์แก้ว | ศักรินทร์ จันทรวงศ์ | อนงค์พร ประพันธ์วงศ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ความไวของแบบคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์.

by ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล | ระวี ยกบัตร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The sensitivity of the tuberculosis verbal screening tool for the prisoners in Uttaradit jail.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
คุณและโทษของอาหารประเภทถั่วในผู้ป่วยโรคไต.

by ภรภัทร อนันหนับ.

Source: วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ผลของการมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม และความเชื่อทางสุขภาพของพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร.

by คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล | อาภรณ์ คำก้อน | สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: The impact of family history of breast cancer on breast cancer screening behaviors and health beliefs among nurses in Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การตรวจคัดกรอง anti-HIV โดยการใช้สองชุดตรวจควบคู่.

by จันทนี นิติการุญ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Anibiotic associated diarrhea.

by ณรงค์ ลักษมาณา | จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล.

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
108 วิธี เอกซเรย์เนื้องอกด้วยตัวเอง.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
สถานการณ์และแนวทางการควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง.

by อุดม อัศวุตมางกุร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The situation and gideline for tuberculosis control in Wayansangvaram hospital Chonburi.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การศึกษาความแม่นยำของการตรวจเซลล์วิทยาก้อนที่เต้านมจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก โดยการเปรียบเทียบกับลักษณะทางจุลพยาธิสภาพชิ้นเนื้อและอาการทางคลินิกของมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์.

by ชาติชาย วงษ์อารี | สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Accuracy of fine needle aspiration cytology of palpable breast mass and clinical correlation factors for carcinoma of breast at Charoenkrung Pracharak Hopital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งคอมดลูกด้วยวิธีตรวจด้วยตาเปล่า วีไอเอ ร่วมกับวิธีย้อมสีเซลล์ที่โรงพยาบาลยโสธร.

by สุริยะ คูศิริวิเชียร.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
Clinicopathological correlation.

by ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ | ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา | สุกัลยา เลิศล้ำ | นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
โรคไต : ใครเสี่ยง.

by สกาวเนตร ไทรแจ่มจันทร์.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การเปรียบเทียบชุดตรวจคัดกรอง lepto dipstick กับวิธีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยเลปโตสไปโรสิส.

by วราลักษณ์ ตังคณะกุล | สุเทพ วณิชผล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Comparison of lepto dipstick to gold standard test for leptospirosis diagnosis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305