Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เผยเคล็ดลับหล่ออมตะ ก้อง-สหรัถ.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์.

by สุพัตรา บัวที | จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ | ศิริอร สินธุ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Cardiovascular Prevention Behaviors amonMiddle-aged Women Living in BanladsrabuYangtalad District, Kalasin Province, Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
4 toxic workers คุณหรือไม่ ก่อมะเร็งในออฟฟิศ.

by สมชาย จักรพันธุ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
กระโดดเชือกทางเลือกใหม่ ฟิตหัวใจคนทำงาน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ทางรอดแก้ 10 พฤติกรรมคนทำงานทำไตพัง.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
กินผักและผลไม้ทุกวันชีวิตท่านจะปลอดภัยจากมะเร็ง.

by ไพรัช เทพมงคล.

Source: วารสารยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน.

by นฤมล เวชจักรเวร | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า | ภารดี เต็มเจริญ | วงเดือน ปั้นดี.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of nurtrition promotion program on chages in food consumption and physical activity for cardiovascular disease risk prevention in pre-menopausal women.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคกระดูกพรุนก่อนเข้าสู่วัยทอง.

by ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การประเมินความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation of knowledge, attitude and risk behavior among youth in Bangkok academic institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปลดล็อค อาการท้องผูกในผู้สูงอายุ.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.

by ฐิติมา อินทร์เนตร | อาภาพร เผ่าวัฒนา | ปาหนัน พิชยภิญโญ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Self-efficacy enhancement with participatory learning of health volunteer for promoting the health behavior of the elderly with hypertension.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี.

by พิมพ์วัสสา เกตุเพ็ชร | ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ | นิทัศน์ รายยวา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The application of health belief model and social support falling prevention among elderly in Chaoprayayomraj Hospital, Suphan Buri province.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค.

by ศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors affecting coronary heart disease preventive behavior among personel of the department of disease control.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การพัฒนากระบวนการการดูแลและป้องกันอาการหอบหืดซ้ำในเด็กก่อนวัยเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน.

by ทรรศนีย์ นาคราช | วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย | จริยาวัตร คมพยัคฆ์ | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The development of caring and preventive process by community participation for recurrent asthma of preschool age children.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305