Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กินสมุนไพรยอดฮิต ป้องกัน & เยียวยามะเร็ง.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
Correlation between serum and salivary phenytoin concentrations in Thai epileptic children.

by Sahas Liamsuwan | Ulailuk Jaiweerawattana.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับยาเฟนิโทอินในซีรัม และในน้ำลายในเด็กไทยที่เป็นโรคลมชัก.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ARV miracle of life.

by เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลการเพาะเชื้อในลำคอของผู้ป่วยเจ็บคอ เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้ยาปฏิชีวนะมาแล้ว ในรอบ 1 สัปดาห์ กับผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้ยาปฏิชีวนะมาก่อน.

by ศรินทร์ญา จินดาวงษ์ | วินัย แวดวงธรรม.

Source: วารสารหู คอ จมูก และใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Bacterial culture in patients with sore throat : a comparison between ones who did not used and who previously used antibiotics within one week.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีปี พ.ศ. 2553.

by ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ.

Source: วารสารอายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

6. Journal article
เปรียบเทียบผลของยาพารีค็อกซิบและมอร์ฟีนต่ออัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก.

by พรรณพิลาส หุตะเสวี | ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ | สหพล อนันต์นำเจริญ | วันชัย นคเรศไอศูรย์.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Comparison of parecoxib and morphine effects on glomerular filtration rate in patients with total hip artroplastry.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

7. Journal article
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT-29.

by จีรเดช มโนสร้อย | วรพงษ์ กิจดำรงธรรม | Gidado, Abubakar | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดและตำรับเบญจโลกวิเชียร.

by สุมนา จินดาพงษ์ | สุมาลี ปานทอง | อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลมหาสารคาม.

by ศรีสุดา ทองบัวบาน.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: the, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Treatment outcome of antiretroviral therapy in HIV-infected and AIDS patients in Mahasarahkam Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านรีโทรไวรัส.

by จุฬา ช่วยเมือง | ประณีต ส่งวัฒนา | วิภา แซ่เซี้ย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The effects of empowerment program on health practices of patients receiving AIDS antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
เห็ดหลินจือช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคไต.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
อัตราการใช้ยา Pethidine ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเม็ดแม่เหล็กที่หู เพื่อลดอาการเจ็บครรภ์คลอด ในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ.

by กรรณิการ์ สันตะวงศ์ | ชฎาพร พวงมาลา.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Rate of the use of pethidine in pregnant women with auricular magnetic for decrease labor pain at Amnatcharoen Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Comparison of diclofenac intramuscular single dose versus twice dose to decrease pain in post operative caesarean section : a randomized conntrolled trial.

by Rucha Thangjittham.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีSource: Saraburi Hospital Medical JournalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาไดโคลฟีเนคเข้ากล้ามเนื้อหนึ่งครั้งกับสองครั้งต่อวันในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตร..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ประสิทธิภาพทางคลินิคของยาต้านไวรัสกลุ่ม Protease Inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตร Reverse Transcriptase Inhibitors ที่สถาบันบำราศนราดูร.

by จุไร วงศ์สวัสดิ์ | รุจนี สุนทรขจิต | นฤภัค บุญฤทธิภัทร์ | ดวงมณี สุวรรณมาศ | สุมนมาลย์ อุทยมกุล | สิมากานต์ วรเดชวิญญูู.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effectiveness of protease inhibitors-based regimens as switching regimen for HIV-infected children failing reverse transcriptase inhibitors in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสิทธิผลของยา 0.025% แค็บไซซินชนิดเจลในการรักษาภาวะคันในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง

by วัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effectiveness and safety of 0.025% capsaicin gel for hemodialysis related pruritus : a randomized double-blind, placebo controlled study..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305