Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความไวต่อยา ceftazidime ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์.

by ภาวนา พนมเขต | สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ | จุฑารัตน์ จิตติมณี | นิตยา ธีระวัฒนสุข | จิราภรณ์ นิลสกุล | สมบูรณ์ นันตโลหิต.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Susceptibility of ceftazidime for Burkholderia pseudomallei in patients at Sapprasithiprasong Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ลักษณะและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากเสมหะของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเมื่อเกิดการกำเริบเฉียบพลัน.

by วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์ | สมคิด หมอกมืด | ดาวรุ่ง ศิลาจำรูญ.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การวินิจฉัยและตัดสินใจให้การรักษา spontaneous bacterial peritonitis โดยอาศัยแถบตรวจ leukocyte esterase.

by วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ | รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร.

Source: จุฬาอายุรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่พบบ่อยในแผลติดเชื้อของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลทับทิม.

by พจน์ ธีรคุปต์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of Punica granatum Linn. peel extracts on the growth of common bacteria causing infection in burn patients..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การสร้างอนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้ของคลาริโทรมัยซินเพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณ โดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี.

by จุติมา บุญเลี้ยง.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Florescence derivatization of clarithromycin for high performance liquid chromatographic determination with fluorescence detection.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในเด็ก ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.

by ไชยาวุฒิ สิทธินันท์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Bacterial meningitis in childern at Chaophaya-Abhaibhubejhr Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Chromobacterium violaceum infection in children : รายงานผู้ป่วย.

by รัตนา พรมอุทัย.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี.

by อัจฉรา ฟองคำ | กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Efficacy and safety of polynucleotide for treatment HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ความไวและความจำเพาะของชุดตรวจยูรีเอสในการวินิจฉัยการติดเชื้อเฮริโคแบกเตอร์ ไพโรไรในกระเพาะอาหาร.

by ศุภกานต์ เตชะพงศธร | อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ | สุพจน์ เกียรติวนิชวิไล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Sensitivity and specificity of Pronto Dry for diagnosis of helicobacter pylori infection..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Cervical necrotizing fasciitis.

by ภาวิณี เอี่ยมจันทร์.

Source: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การศึกษาหาสาเหตุของเชื้อโรคชนิดผิดรูปแบบที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบชุมชนในโรงพยาบาลราชวิถี.

by สมคิด อุ่นเสมาธรรม | ปวิณ ดุรงคเวโรจน์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Role of atypical pathogens in community acquired pneumonia at Rajavithi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Cefditoren pivoxil.

by จันทิมา ศิริคัณทวานนท์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
บาดทะยักทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลเลย.

by อรอนงค์ สถาพรธีระ.

Source: วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย 6/2Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Tetanus neonatorum in Loei Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV.

by อัจฉรา ฟองคำ | กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Efficacy of polynucleotide adjuvant treatment with antiretroviral drug in HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Post-operative endophthalmitis.

Source: วารสารจักษุสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: การติดเชื้อภายในตาภายหลังการผ่าตัด..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305