Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

by วิโรจน์ หมั่นคติธรรม | อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

2. Journal article
แนวทางการจ่ายยาสูดพ่นชนิดผงแห้งแก่ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ แผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก.

by กานต์ชนก มะลิพันธุ์ | วัลลี เกาะปินะ | ชนิดา พงษ์พานิช | อรรถการ นาคำ.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Dispensing guideline of dry power inhaler for asthmatic and chornic obstructive pulmonary disease patients at out-patient dispensing department.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Xerostomia, hyposalivation and oral microbiota in patients using antihypertensive medications.

by Vimonpun Nonzee | Somchai Manopatanakul | Siribang-on Piboonniyom Khovidhunkit.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: อาการปากแห้งภาวะการลดลงของการไหลของน้ำลาย และระดับเชื้อในช่องปากของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับยา.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Drug-induced renal tubular acidosis.

by เฉลิมพล พรตระกูลพิพัฒน์ | ธัญลักษณ์ ปัตเตย์ | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ไวอาก้าหิมาลัย.

by หนอนเว็บ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อความเหนื่อยล้า ในผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด.

by สุจิตรา มลิลา.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of self-management program on fatigue in older person with breast cancer who receiving chemotherapy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
สูตรยาต้านวัณโรคหลังผู้ป่วยเกิดภาวะตับอักเสบระหว่างรักษาวัณโรคในสถาบันบำราศนราดูรปี 2548-2552.

by ถิรนันท์ กลัดพ่วง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Tuberculosis treatment regiments in patients experiencing liver toxicity due to short course chemotherapy at Bamrasnaradura infectious disease institute.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

8. Journal article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมไฮโครคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม.

by สมศักดิ์ โตวณะบุตร | พู่กลิ่น ตรีสุโกศล.

Source: วารสารโรคผิวหนังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison study of tacrolimus ointment 0.1% and topical hydrocortisone cream 2% for treatment of facial psoriasis in adult patient: a 8-week randomized controlled trial.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Treatment of laryngopharyngeal reflux : a comparison between domperidone plus omeprazole and omeprazole alone.

by Niran Hunchaisri.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การประเมินผลการใช้ยา domperidone ร่วมกับ omeprazole ในการรักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนเข้าคอ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การติดตามสถานการณ์ของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ที่ไวต่อ vancomycin และ chlorhexidine ลดลงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ | ธิดารัตน์ ดำนา | อรุณวดี ชนะวงศ์ | พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | นิชา เจริญศรี | เสกสิทธิ์ สังคีรี | พิสมัย สายสุด | สุฐิดา เคนพรม | โชคชัย วิลาชัย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Current update on methicillin-resistant Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin and chlorhexidine in Srinagarind Hospital.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
สถานการณ์การดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ศูนย์ประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by นงลักษณ์ นามประเทือง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Situation of antiretroviral resistance in people living with HIV/AIDS at Queen Savang Vadhana Memorial hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลของการควบคุมโภชนาการต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านสูตรโลนินาเวียร์/ริโทนาเวียร์.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | ลัดดาวัลน์ กลิ่นมาลัย | เจริญสุข อัศวพิพิธ | รัชนู เจริญพักตร์ | สมถวิล อัมพรอารีกุล | นภา จิระคุณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Diet and dyslipdemia in HIV infected pediatric patients who received lopinavir/ritonavir (LPV/r).Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

13. Journal article
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย non-Hodgkin lymhoma ที่กลับซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด eshap ที่ไม่ได้รับการรักษาต่อด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงยาบาลมหาราชเชียงใหม่.

by จันทร์จิรา จิตรักนที | ลลิตา นรเศรษฐ์ธาตา | อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง | ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา | วีระศักดิ์ นาวารวงศ์.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The efficacy of ESHAP without stem cell transplantation as a salvage therapy for relapsed or refractory non-hodgkin lymphoma : a single centre experience from.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
Skin manifestation of Thai HIV infected patients in HAART era.

by Preawphan Punyaratabandhu | Wisit Prasithsirikul | Pornchai Jirachanakul.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: โรคทางระบบผิวหนังของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี หลังได้รับยาต้านไวรัสในประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
รู้ลึกเหตุผลที่คนปฎิเสธเคมีบำบัด.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305