Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม.

by กวิศร์ วานิชกุล | ดวงใจ นิสัยมั่น.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Phenological cycle of guava as affected by cultural practice.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

47. Journal article
การเจริญเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง.

by ยุวดี อ่วมสำเนียง | เรณู ขำเลิศ | อัศจรรย์ สุขธำรง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Growth stage and proper harvest index of Petpakchong sugar apple (Annona atemoya hort.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

48. Journal article
ผลของสารละลายธาตุอาหารร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศสในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.

by ชลธิชา วิเชียร | ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effect of nutrient solution : Bioextract on the growth of French marigolds grown under the substrate culture.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

49. Journal article
ผลของวัสดุปลูกต่อการาเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดในระบบ substrate culture.

by เยาวพา จิระเกียรติกุล | ปรินดา ศรีรัตนะ | สุพรรณี ศรีหะนันท์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effects of substrates on the growth and yield of vegetable soybean grown under the substrate culture.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

50. Journal article
New candidate anthropometric indicator for cardiovascular risk factors in Thai adults.

by ลักขณา ไทยเครือ | วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ | สรุางค์ศรี ศีตมโนชญ์ | ธีราพร โสดาบรรลุ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ดัชนีรูปร่างตัวใหม่ของคนไทยสำหรับการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
การผ่าตัด hypospadias แบบ two stage repair : ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อน.

by จิรวัฒน์ ตีระเดชะวาทย์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: 2-stage hypospadias repair : result and complications..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตของคะน้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.

by จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ | ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effects of bioextract on graowth, yield and reduced production cost of chinese kale grown under the substrate culture.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

53. Journal article
การวิจัยภาวะการเจริญเติบโตด้านส่วนสูงของเด็กวัยเรียนอายุ 9-14 ปี.

by ลือชา วนรัตน์ | แสงโสม สีนะวัฒน์ | วิชัย เวชวิธี | สุขุมา รักวานิช | อัจฉรา พรเสถียรกุล | กรองแก้ว ก้อนนาค | สวณี เต็งรังสรรค์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The study of growth status of height in school childrern (age 9-14 years)..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

by สมชาย ชคตระการ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Amaranthus hypochondriacus Potassium effects on the growth and yield of Amaranthus hypochondriacus.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

55. Journal article
กะหล่ำปลีเปื้อนยาพิษ : กลเกมการค้า-แรงปราถนาผู้บริโภค-ฯลฯ.

by วีระศักร จันทร์ส่งแสง.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

56. Journal article
ต้นไม้กับอากาศในอนาคต.

by จินตนา หัสวายุกุล.

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

57. Journal article
เจ้าบุญทุ่ม "ฟินันซ่า" ดาวดวงใหม่การเงินไทย.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

58. Journal article
ความสัมพันธ์ของน้ำหนัก ส่วนสูง และการรอดชีวิตในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | นพนัฐ จำปาเทศ | ยุพดี สันติสุขลาภผล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Correlation of weight height and survival of HIV-infected children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
ข้าวต้นเตี้ย.

by กาญจนา กล้าแข็ง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Dwarf and semidwarf rice.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

60. Journal article
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและภาวะสุขภาพตามการรับรู้ของเด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์.

by มรรยาท รุจิวิทย์ | ศิริพร ศรีวิชัย.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Selected factors and study of health status of students in Thammast Elementary School..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305