Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ไขความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนพืช

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตรต่างๆ.

by เยาวพา จิระเกียรติกุล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Growth of leaf lettuce cv. red oak grown in hydroponics with different nutrient solutions.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

3. Journal article
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อปริมาณเอทิลีนและการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

by วัชระพล สิงหากัน | ธนะชัย พันธ์เกษมสุข.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of potassium chlorate with paclobutrazol on ethylene and flowering in lychee cv. Hong Hauy.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
ตามไปกินลองกองอินทรีย์ที่ระยอง.

by หฤทัย แก่นลา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
ผลงานวิจัยใช้ได้จริง..จากหิ้งสู่ห้าง ครั้งที่ 2.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

6. Journal article
อิทธิพลของสายพันธุ์ต้นตอต่อการดูดธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้.

by พงษ์นาถ นาถวรานันต์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of rootstock on secondary and micronutrient uptake and vegetative growth of mango (mangifera indica L.) cv. 'Nam Dok Mai'.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
ผลของสารปรับปรุงดินบางชนิดต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในดินกรดที่ดอนภาคใต้ของประเทศไทย.

by สรัญญา ดำอำภัย | ชัยรัตน์ นิลนนท์ | จำเป็น อ่อนทอง.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of some soil amendments on soil properties and plant growth in Southern Thailand acid upland soil.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ผลของโอลิโกไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.

by สมชาย ชคตระการ | กันยา เย็นใจ | รัฐ พิชญางกูร.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effects of Oligochitosan on growth and yield of lactuca sativa grown under hydroponics system.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

9. Journal article
สูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในระบบไฮโดรโปนิกส์.

by บุญหงษ์ จงคิด | เกรียงไกร แซ่ตัน.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. :Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Appropriate nutrient solution for growth and yield of rice grown under hydroponics system.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

10. Journal article
ผลของสารควบคุมการเจริญของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของปทุมมาตัดดอกบางพันธุ์.

by อุษาวดี ชนสุต | สายสุรีย์ ยอดสะอึ | เรืองวิทย์ พ่อเรือน.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effects of plant growth regulators on the postharvest changes of some cultivars of cut Patumma flowers.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การเจริญและพัฒนาของเมล็ดถั่วหรั่ง.

by เยาวลักษณ์ กุลโท | วันชัย จันทร์ประเสริฐ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Seed development of bambara groundnut (vigna subterranea (L.) verdc.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ผลของสารไตรนีซาแพค-เอธิล (พรีโม) ต่อการเจริญเติบโตของไทรย้อยใบแหลม (ficus benjamina)

by ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน | ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effect of trinexapac-ethyl (primo) on growth of weeping fig (ficus benjamina).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ผลของสภาวะขาดน้ำจากความแล้งและความเครียดเกลือต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าวระยะต้นกล้า.

by ตุลาพร แก้วแก่น | วัฒนา พัฒนากูล.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effects of drought-induced and salinity-induced water deficition on some physiological characteristics and carbohydrate metabolism in rice seedlings (Oryza sativa L.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
การศึกษาการตอบสนองต่อความไวของช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง.

by กาญจนา กล้าแข็ง | สุนิยม ตาปราบ | รังสิต เส็งหะพันธุ์ | เกริก เกษโกศล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Study on the degree of photoperiod sensitivity of promising lines of rice.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

15. Journal article
การตรวจสอบอาการขาดธาตุอาหารของพืชด้วยสายตา.

by มงคล ต๊ะอุ่น.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305