Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
92. Journal article
ทำไมปล่อยออง ซาน ซูจี

by วิทิต มันตาภรณ์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

93. Journal article
บทบาทของไทยต่อพม่า หลังการปลดปล่อยออง ซาน ซูจี

by อวยพร แต้ชูตระกูล.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

94. Journal article
พม่าลั่นกลองรบ-ทำสงครามจิตวิทยา ตั้งอนุสาวรีย์ บุเรงนอง ที่ท่าขี้เหล็ก

by อวยพร แต้ชูตระกูล.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

95. Journal article
พม่ากับเส้นทางสู่ประชาธิปไตย กดดันหรือร่วมจัดสรรผลประโยชน์

by อัจฉราวดี วิทย์ประเสริฐกุล.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

96. Journal article
ไทย-พม่า ใครคือมิตรใครคือศัตรู ทีมงาน อาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

97. Journal article
ไทย พม่า เบี้ยบนกระดานหรือทางผ่านของอำนาจ

by จนท.ฝ่ายข่ายสมช.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

98. Journal article
การเยือนพม่าของหลี่เพิง นายกรัฐมนตรีจีน

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

99. Journal article
ไทย-พม่า ฟิช เกม (เย่อกับปลา) ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

100. Journal article
นโยบายตปท.ของไทยจะเอาอย่างไรกับพม่า

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

101. Journal article
รัฐมนตรีแมกไซไซกับนโยบายคอนสตรัคทีฟเอนเกจเมนท์ ทีมงาน อาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

102. Journal article
ทหารเรือมองนโยบาย-พม่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

103. Journal article
ไทยรักพม่า บทเรียนจากเส้นทางการพัฒนาของพม่า และไทย (2) บทเรียนจากเส้นทางการพัฒนาของไทย

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

104. Journal article
ไทยกับพม่าถึงเวลาต้องทบทวน

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

105. Journal article
ไทยรักพม่าบทเรียนจากเส้นทางการพัฒนาของพม่า และไทย (2) บทเรียนจากเส้นทางการพัฒนาของไทย

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305