Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ค่าเงินแข็งค่า … ผลักดันญี่ปุ่น-จีนลงทุนนอกประเทศ อาเซียน-ไทยอาจได้อานิสงส์.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ผลการเสวนาเรื่อง เอ็มโอยู รถไฟจีน-ไทย ใครได้อะไร.

by นคร จันทศร | อารักษ์ ราษฎร์บริหาร.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
การลงทุนของจีนในไทย : ยังแรง...ตามความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การซื้อพันธบัตร IMF ของทางการจีน : บทบาทของ SDRs และเงินหยวนที่เพิ่มขึ้นในระบบการเงินโลก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เซินเจิ้นลาว บนสามเหลี่ยมทองคำ.

by เอกรัตน์ บรรเลง.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
หลวงพระบางกำลังจะเปลี่ยนไป.

by วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ประสบการณ์การลงทุนในไทยของนักลงทุนจีน.

by ดลพร ชื่นชลพฤกษ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
โรคกลัวจีน.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ เจาะลึกนักลงทุนญี่ปุ่น - สหรัฐฯ - ยุโรป - จีน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ทิศทางการลงทุนต่างประเทศของจีน.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
การลงทุนของจีนในไทย ภาวะเปลี่ยนแปลงที่ห้ามกระพริกตา.

by อทิพงษ์ คุณากรบดินทร์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
จีนอนาคต 'นักล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ'.

by วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
จีนแผ่อาณาจักรการลงทุน

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
จีนรุกฐานลงทุนไทย ก้าวสู่การลงทุน ตปท. มากขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305