Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
คิดก่อนไปซื้อบ้านมือสอง.

by วันวิสา จันทร์หอม.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

92. Journal article
แอร์พอร์ตลิ้งก์ ให้ลาภ คอนโดฯแนวสถานีขายเกลี้ยงพรึบ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

93. Journal article
นายหน้า ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

94. Journal article
พ.ร.บ.นิติบุคคล ช่วยแก้ปัญหาอีนุงตุงนัง ของคนขาย-คนซื้อ-ผู้บริหารส่วนกลาง ได้จริงหรือ?

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

95. Journal article
เอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงศ์ Think Big Do Small.

by เอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงศ์ | กองบรรณาธิการ (MBA).

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

96. Journal article
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เน้นความเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาเพื่อบเติบโตอย่างต่อเนื่อง.

by ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

97. Journal article
ภูเก็ต ยุค 3G เวทีนี้ฝรั่งเล่นกันเอง.

by ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์ | สุภัทธา สุขชู.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

98. Journal article
ธุรกิจบ้านจัดสรรปี '53 : เริ่มมีสัญญาณที่ดี... แม้มีปัจจัยลบรุมเร้า.

by เสาวลักษณ์ แสงจันทร์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

99. Journal article
ตลาดรับสร้างบ้านปี 2552: ลุ้นรับมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาฯ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

100. Journal article
จักรรัตน์ เรืองรัตนากร ตกผลึกสูตรอสังหาฯ "รัตนากร"

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

101. Journal article
ผู้ซื้อบ้านยังไม่มั่นใจ มองไม่ออกว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะดีขึ้นอย่างไร.

by อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

102. Journal article
เอสซีจี จับมือเซกิซุย เคมิคอล ก้าวสู่ธุรกิจผลิตบ้านระบบโมดูลาร์ ครั้งแรกในไทย.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

103. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไม่มีภาวะฟองสบู่ … แต่อุปทานคงค้างมีระดับสูง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

104. Journal article
พฤกษา เรียลเอสเตท : เราคงจะเลี่ยงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้ แต่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ ได้.

by ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

105. Journal article
ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล Home Inventor for Global.

by ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล | อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305