Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ถึงเวลาธุรกิจต้องศึกษาตลาดใหม่ในอาเซียน "เมียนมาร์" พร้อมเปิดประเทศรับนักลงทุนไทย.

by กฤษติกา คงสมพงษ์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
สถานภาพและแนวโน้มการนำเสนอประเทศไทย บนพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์พม่า.

by วิรัช นิยมธรรม.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
ทวาย สะพานเศรษฐกิจ ไทย-พม่า.

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

4. Journal article
พม่ากับการเปิดเสรีอนาคตการค้าต่อไทย.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ชายขอบ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า.

by วิทย์ วิชัยดิษฐ | จรณิต แก้วกังวาล | ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ | วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors related to use of maternal and child health services in a marginalized community: a case study in the Thai-Mynmar border area.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
สภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวจากพม่าในกิจการสวนยางพารา อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร วิเคราะห์ภายใต้กรอบงานที่มีคุณค่า.

by อิศรา ขัติยวรา.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Burmese labor's working conditions in rubber plantations, Patiew district, Chumpon province, was conducted under decent work framework.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานชาวพม่าในเขตพื้นที่การทำประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by เสาวธาร โพธิ์กลัด.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Problems and effect of Myanmar labor in fishing area of Prachuap Khiri Khan province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
สงสัย : ขุนรองปลัดชูไม่ใช่คนวิเศษชัยชาญ ไม่ตายในสนามรบ แต่ถูกขัง ถูกย้าย ลดยศ.

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าในวันที่ 24 มีนาคม 2554 กับบทเรียนทางวิศวกรรม.

by อาณัติ เรืองรัศมี | จิตติ ปาลศรี.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
อัตราการคุมกำเนิดและการทำแท้งของสตรีชาวพม่าอพยพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : การสำรวจในปี 2543, 2548 และ 2553.

by วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | ตวิษา อ่ำผ่อง | ครวญคิด เปี้ยน้ำล้อม | พงษ์พจน์ เปี้ยน้ำล้อม | วัฒสุธา เปี้ยน้ำล้อม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Rates of contraception and induced abortion among Myanmar migrant women in Mae Sot District, Tak Province : surveys in 2000, 2005 and 2010.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
พม่าเปิดด่านพญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี.

by อลงกรณ์ พลบุตร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เปิดโอกาสการค้าไทยด้วยนโยบายประตูตะวันตก.

by ชิยาวรรณ จงวัฒนา.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
การค้าชายแดนครึ่งหลังปี2553 ... แนวโน้มยังเติบโตได้แต่ยังอาจเผชิญอุปสรรค.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
เส้นทางวัฒนธรรมไทใหญ่ ในสายตาเจ้ายอดศึก.

by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
บทพิสูจน์ 129 กิโลเมตร บนเส้นทางสายน้ำสาละวิน.

by สมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305