Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ขายชาติ อย่างไร?

by สันต์ หัตถีรัตน์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เวียดนาม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการดำเนินการตอบโต้ภาวะดังกล่าวของรัฐบาล (1997-1998).

by ปิยพัฒน์ บุนนาค.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทยในอุ้งมือ IMF สามปีแห่งความเจ็บปวด.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ธปท.ปลื้มต่างชาติแหล่งทุนปี41 อื้อ เงินเฟ้อ 8.1 เปอร์เซ็นต์-ปีนี้ 4 เปอร์เซ็นต์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ผิดชำระ-ห้ามเพิ่ม ดบ. แก้เบี้ยวหนี้!

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ทุนต่างชาติครองเมือง เรื่องของคนโง่และการเผชิญหน้า

by วัฒนชัย วินิจจะกูล.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
อัศวินม้าไม้อีกที

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
2541 จุดเปลี่ยนแบงก์ไทย จากทุนไทยสู่มือทุนนอก

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เศรษฐกิจไทยปี 2541 และแนวโน้มปี 2542

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
การเปิดเสรีทางการเงิน : ต้นเหตุวิกฤติเศรษฐกิจไทยจริงหรือ?

by จิราภา อินธิแสง | พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | ศิระ คล่องวิชา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
เงินเฟ้อติดลบ.

by ศิณีย์ สังข์รัศมี.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
สองปีภายใต้วิกฤติ

by ชัยวัฒน์ กุลละพินิจ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
ย้อนอดีตมองอนาคต กระทรวงการต่างประเทศไทย

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เศรษฐกิจไทยปี 2541 และแนวโน้มปี 2542

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
สัญญาณเศรษฐกิจฟื้น ดอกเบี้ย ลดแน่นอน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305