Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
316. Journal article
เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของโลก ... กดดันเศรษฐกิจไทยปี 2552 หดตัวลง 1.5%-3.5%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

317. Journal article
การลงทุนของบริษัทต่างชาติในสิงคโปร์ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

318. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552... ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

319. Journal article
เศรษฐกิจจีนตกแรงเกินคาด.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

320. Journal article
321. Journal article
ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553.

by บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

322. Journal article
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน.

by บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

323. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจ-การเมือง กระตุ้นประกันชีวิต 6 เดือนโต 15%

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

324. Journal article
ประกันวินาศภัย 5 เดือน/52 10เจ้าเดิม ครองแชร์เกินครึ่ง.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

325. Journal article
สหรัฐฯ และจีนในเกมทุนนิยมโลก.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: Strategy + MarketingMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

326. Journal article
หุ้น-ทองคำ-พันธบัตร จัดพอร์ตให้ฉลาดรับปีฉลู.

by วรนนท์ อัศวพิริยานนท์ | อาสา อินทรวิชัย | วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร | กฤชรัตน์ หิรัญศิริ | ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล | บุญเลิศ สิริภัทรวานิช | ฐิภา นววัฒนทรัพย์.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

327. Journal article
เมื่อเสือในเอเชียเริ่มป่วย.

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

328. Journal article
วิกฤติต้มยำกุ้ง 2540 VS วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 2551.

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

329. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจขาลงหนีจุดมืด แนะทางออกนักธุรกิจคิดอย่างไร.

by อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | อนันต์ อัศวโภคิน | ราเชนทร์ พจนสุนทร | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482- | วิเชียร เมฆตระการ | ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

330. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนมกราคม 2552 ของธปท. ... เศรษฐกิจไทยหดตัวต่อเนื่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305